Doktorgrad

Ny kunnskap om rensefisks fordøyelsesfysiologi og ernæringsbehov

Doktorgradsarbeidet til Weiwen Zhou har styrket kunnskapsgrunnlaget som er nødvendig for å kunne lage optimalt fôr til bruk i rensefiskindustrien i Norge.

Weiwen Zhou

E-postadresse: weiwen.zhou@nmbu.no

Berggylt (Labrus bergylta) og rognkjeks (Cyclopterus lumpus) er de to rensefiskartene det drives aktiv oppdrett på i Norge, og de brukes som rensefisk i lakseoppdrett.

Effektiv oppdrett av fisk med god helse

– Vi trenger ny kunnskap, særlig om rensefiskens fordøyelsesfysiologi og ernæringsbehov, for å øke mulighetene for effektiv oppdrett av fisk med god helse, sier Weiwen Zhou.

Hovedmålet med hans ph.d.-arbeid var derfor å styrke kunnskapsgrunnlaget og forståelsen av hvordan fôrsammensetning kan påvirke tarmfunksjon og tarmhelse hos berggylt og rognkjeks.

Tarmstruktur og tarmfunksjon

Arbeidet hans har bidratt med ny kunnskap som trengs for å kunne lage et optimalt fôr for disse rensefiskene.

– Når det gjelder berggylt har studien bidratt til å fylle viktige kunnskapshull når det gjelder tarmstruktur og tarmfunksjon, forteller Zhou.

I tillegg har han beskrevet betennelsesreaksjoner i tarmen hos berggylt, som er forårsaket av antinæringsstoffer som kan finnes i fôr.

– Når det gjelder rognkjeks har vi fått fram ny kunnskap om tarmstrukturen, tarmfunksjonen og om hvilke effekter det gir når man endrer sammensetningen av makronæringsstoffer.

Weiwen Zhou forsvarte sin avhandling «Intestinal functions and health of Ballan wrasse (Labrus bergylta) and lumpfish (Cyclopterus lumpus) - Effects of variation in diet composition» fredag 31. mars ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for parakliniske fag.

Hovedveileder: Trond M. Kortner, NMBU

Medveileder: Åshild Krogdahl, NMBU