Nyheter

Veterinærer i media

«Dagens situasjon er ikkje haldbar»

Økonomisk støtte fra staten er avgjørende for et forsvarlig veterinærtilbud. Noe annet vil ramme dyrehelsa og veterinærene som strekker seg langt i store vaktdistrikter.

Foto: Oddfrid Vange Bergfjord

Det er den enkle, men alvorlige beskrivelsen av veterinærkrisen, skriver Nationen på lederplass.

34 millioner kroner ble bevilget av Stortinget for å bedre sikre tilstrekkelig veterinærtilbud i distriktene. Det dekker knapt halvparten av behovet.

Nye tall fra statsforvalterne, som har fordelt de statlige midlene, viser at over 150 kommuner søkte om mer enn 76 millioner kroner til sammen. Ser man landet under ett, dekker tilskuddet fra Stortinget altså bare 45 prosent av det innmeldte behovet.

Nationen skriver at det er kommunenes ansvar å sørge for veterinærdekning, en turnus som går i hop og tilstrekkelig midler over budsjettet. Imidlertid har det vist seg stadig vanskeligere å få til, særlig i vaktdistrikter med store avstander, behov for ferje og lang reisetid. Det er ikke uvanlig med 12-14 mils kjøring én vei i enkelte vaktdistrikt.

Selv i landbrukstunge kommuner, der veterinærtjenesten er en bærebjelke, blir det lengre og lengre mellom bøndene og stadig færre oppdrag knyttet til produksjonsdyr. Flere kommuner sliter med å holde bemanningen oppe. I fjor ba statsforvalterne i alle fylker derfor staten og landbruksministeren om mer bistand og gode løsninger på veterinærkrisen.

Kommunene viser til at den økonomiske støtten fra staten er avgjørende for å opprettholde et forsvarlig veterinærtilbud. Noe annet vil ramme dyrehelsa - og de veterinærene som strekker seg langt for å dekke store vaktdistrikter.

I sin rapport til Landbruksdirektoratet kaller statsforvalteren i Vestland dagens situasjon for «ikkje haldbar». Veterinærkrisen kan ikke løses over kommunebudsjettene. Ansvaret for dyrehelse ligger på landbruksministerens bord.

Kilde: Nationen, 28. juni 2023

Mattilsynet: Avl på scottish fold er ulovlig

Scottish fold-katt

Det er i strid med dyrevelferdsloven å avle på kattetypen scottish fold, slår Mattilsynet fast i en artikkel i VG. Mattilsynet oppfordrer i en pressemelding til å la være å avle katter med foldede ører.

Scottish fold er navnet på en kattetype som har små, foldede ører. De foldede ørene skyldes sykdommen osteokondrodysplasi.

Sykdommen påvirker brusk- og beindannelsen i hele skjelettet. Ifølge Mattilsynet fører dette til at alle katter med sykdommen i varierende grad får leddbetennelser, misdannede bein og hale, og de kan få kroniske smerter og problemer med å bevege seg.

Mattilsynet advarer om at å pare to katter med anlegg for sykdommen fører til at alle kattungene i kullet blir alvorlig syke. De mener det ikke er noen gode grunner til å avle katter med slike helseproblemer, og at det etter deres vurdering alltid vil være i strid med dyrevelferdsloven å pare katter med to arveanlegg for osteokondrodysplasi.

Også ved avl der ett av dyrene har arveanlegg for sykdommen vil være i strid med dyrevelferdsloven, mener Mattilsynet.

I Norge hos Finn.no er maskoten Pusefinn av kattetypen. Kattetypen er ikke allment anerkjent som en katterase i Norge. Men det er likevel en populær kattetype. På Finn.no gir det 85 treff ved å søke på «scottish fold». NTB har bedt Finn.no om en kommentar til oppfordringen fra Mattilsynet, men har foreløpig ikke fått noe svar.

Kilde: VG, 5. juli 2023