Leder

Dyrevelferdsprogram for sau skal gi bedre dyrevelferd

Annie Haavemoen

Er spesialveterinær dyrevelferd i Animalia og sentralstyremedlem i Den norske veterinærforening.

Vi skriver februar i kalenderen, og kan tidvis kjenne sola begynner å varme og dagene litt etter litt bli lengre. Det går mot en ny vår i år og! Følelsen av bar asfalt under hjulene på praksisbilen er innen rekkevidde, og mangt et nytt dyreliv skal se dagens lys i løpet av vårsesongen.

2024 er året hvor en stor del av landets sauebesetninger skal innrulleres i dyrevelferdsprogrammet for sau. Per nå gjelder programmet for alle sauehold med mer enn 30 vinterfôra sauer, og vil omfatte 96 % av sauene i Norge. Etter hvert skal mindre besetninger også med. I tillegg til veterinærbesøket, må alle saueprodusenter gjennomføre et e-læringskurs om sauens atferd og velferd. I skrivende stund har mer enn 500 sauebønder fullført og bestått kurset. Sauemodulen i veterinærkurset ble lansert medio januar.

Det er pause i innrullering av besetninger på vårparten, men det er ingenting i veien for å ta et DVP-besøk eller tre i lamminga. Betingelsene er at både bonde og veterinær er våkne samtidig!

I løpet av 2023 gjennomførte Mattilsynet i Sør-Rogaland rundt 70 risikobaserte tilsyn i sauehold. Funnene fra kampanjen bekrefter dessverre at også denne produksjonsformen har betydelig forbedringspotensial i en del besetninger.

Dyrevelferdsprogrammer kan ikke garantere for god velferd til enhver tid, men møysommelig arbeid, god veiledning og spredning av kunnskap vil over tid bevisstgjøre og forbedre drifta.

Veterinærene i praksis er nøkkelen for at dyrevelferdsprogrammene skal fungere etter hensikten. Tilliten til programmene er avhengig av at oppgaven utføres i tråd med veilederen for besøket, og at avvik settes der hvor det er nødvendig.

Å sette avvik kan føles inngripende, og gi store økonomiske konsekvenser for produsenten. Godt samarbeid mellom involverte parter er viktig for å bidra til at produsenten iverksetter tiltak. Både rådgiverapparat hos slakteriene og i ytterste konsekvens Mattilsynet må komme på banen. Det er ikke den enkelte veterinær sitt ansvar at et avvik lukkes, dette ligger ene og alene hos produsenten.

I løpet av 2024 kommer det webinarer og andre møtepunkter for erfaringsutveksling for DVP-veterinærene. I tillegg oppdateres Animalias nettsider fortløpende med svar på ofte stilte spørsmål.

Det er en målsetning at DVP-besøk blir et naturlig og positivt bidrag til den totale praksisen i landets distrikter, og fremmer god dialog med produsentene om løsninger til det beste for dyra!