Leder

God balanse er oppskriften på gode veterinærliv

Steinar Tessem

Redaktør i Norsk Veterinærtidskrift

Takket være NORVET-undersøkelsen, vet vi nå mer om psykisk helse hos veterinærer. Dette er den første landsdekkende undersøkelsen med et representativt utvalg, som omfatter veterinærer i alle stillingstyper.

I juni 2023 disputerte Helene Seljenes Dalum, veterinær og forsker ved Legeforskningsinstituttet i Oslo, med avhandlingen «Selvmordstanker, eutanasi av dyr og hjelpsøking blant veterinærer i Norge – en landsdekkende spørreundersøkelse (NORVET-prosjektet)».

Det har gått åtte år siden hun første gang skrev om psykisk helse i Norsk veterinærtidsskrift. Arbeidet som siden er utført i NORVET-prosjektet har bidratt til et skifte i hvordan vi snakker om psykisk helse i profesjonen.

«Vi har gått fra knapt å snakke om psykisk helse til at det inngår i studieplanen, seminarer og etterutdanning», skriver Seljenes Dalum i denne utgaven. Hun håper at arbeidstrivsel og psykisk helse blir like naturlig å diskutere på arbeidsplassen som ergonomi og forebygging av hundebitt eller spark fra store dyr. Slik bør det bli. Å unnlate å gjøre det, kan fort få negative konsekvenser både for den enkelte og arbeidsplassen.

Forhøyet selvmordsrate hos veterinærer, også i Norge, er funnet i flere studier. Det er viktig å understreke at årsakene til selvmord alltid er komplekse. Seljenes Dalum skriver at faglig isolasjon og mangel på sosial støtte har blitt fremhevet som risikofaktorer for selvmord blant veterinærer. Hun mener derfor det er viktig å vie oppmerksomhet mot tiltak som forebygger slik alenejobbing.

Undersøkelsen og doktorgradsarbeidet gir et godt grunnlag for en mer kunnskapsbasert debatt om hvordan veterinæryrket kan utvikles til å tilfredsstille behovene for dagens veterinærer.

Et konkret råd er å lære av organisasjoner og arbeidsplasser hvor trivselen er høy og der teamene jobber godt sammen med høy grad av psykologisk trygghet.

Det er flott å være veterinær, fastslår Seljenes Dalum. Hun oppfordrer alle kollegaer til å jobbe med å finne den gode balansen. Oppskriften er å ha to tanker i hodet samtidig. Det vil si å redusere det negative og fremme det positive.