Nyheter

Nytt fra Veterinærforeningen

Prosjektleder er ansatt i mentorprosjektet

Glad: Hilde Lyby Wærp gleder seg til å arbeide med mentorordningen i regi av Veterinærforeningen.

Foto: Privat

Veterinærforeningen har ansatt Hilde Lyby Wærp som prosjektleder for mentorordningen som skal hjelpe nyutdannede veterinærer til å starte i produksjonsdyrpraksis i distriktene. Hun er veterinær og har erfaring fra produksjonsdyrpraksis, ph.d. i drøvtyggerernæring og -fysiologi fra NMBU, formell kompetanse innen prosjektledelse og kommer fra jobben som prosjektleder i AgriAnalyse.

— Veterinærdekningsproblemet er for komplekst til at ett enkelt prosjekt eller tiltak alene kan løse situasjonen. Blant alle de tiltakene som har vært foreslått til nå, er en velfungerende mentorordning et av de tiltakene jeg har tro på kan utgjøre en forskjell, og senke terskelen for å starte i et veldig givende yrke. Det kommer til å bli krevende. Dette har ikke vært gjort før, og veien må vi lage selv. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på dette arbeidet, og til å samarbeide med veterinærer, studenter og kommuner om å bygge en god ordning som kan fungere over tid, sier Hilde Lyby Wærp.

Landbruks- og matdepartementet bevilget i desember 2023 penger til mentorordningen og ga Veterinærforeningen oppdraget med å bygge den opp. Prosjektet er nå godt i gang.

Veterinærforeningen har hatt møter med GENO og NMBU Veterinærhøgskolen om prosjektet. Søknad- og refusjonsordning for insemineringskurs er på plass og refusjon av kurskostnader for studenter etter gjennomført insemineringskurs for 2023 er utbetalt.

Frauke Becher: Kilde: Veterinærforeningens nettside, 9. februar 2024

Veterinærforeningen:
Forebygging er nødvendig for å hindre lakselusinntrengning

Lakselus: Mest mulig av kontrollen med lakselus bør skje uten håndtering av fisken, mener Veterinærforeningen.

Veterinærforeningen legger vekt på at forebygging skal være førende prinsipp når det gjelder lakselusinntrenging. Dette står sentralt i et nylig utarbeidet politisk standpunkt for velferdsmessige utfordringer knyttet til lakselus i oppdrettsnæringen.

Veterinærforeningen mener mest mulig av kontrollen med lakselus bør skje uten håndtering av fisken. Behandling bør være et unntak, og veterinærene må nøye vurdere fiskenes velferd før behandling. Det understrekes at all behandling og håndtering av fisk medfører risiko og påkjenning.

Bærekraftig sjømatproduksjon er en kombinasjon av god fiskevelferd, økonomisk lønnsomhet og forvaltning av naturressurser. Derfor må fiskens velferd stå i sentrum i produksjonsplanlegging i daglig drift og i den offentlige reguleringen av næringen.

Ikke-medikamentelle metoder må reguleres og dokumenteres på linje med legemiddelbehandling.

Bruk av rensefisk krever forbedringer i næringen for å sikre god dyrevelferd og forsvare videre bruk av dette tiltaket. Veterinærforeningen mener det må stilles tilsvarende krav til hold av rensefisk som for hold av laks.

Frauke Becher: Kilder: Veterinærforeningens nettside 7. februar 2024 og Politisk standpunkt: Velferdsmessige utfordringer knyttet til lakselus i oppdrettsnæringen,
7. februar 2024.