Leder

Lam og føll fortjener en god start

Steinar Tessem

Redaktør i Norsk Veterinærtidskrift

Lammesesongen er i full gang, og de fleste føll blir gjerne født mellom april og juli.

Da kommer veterinærenes erfaring og kunnskap til nytte. Det er naturlig siden starten på livet for årets føll og lam kan være utfordrende. Det kan bli nødvendig både med akutt veterinærhjelp og gode råd til bønder og hesteeiere om oppfølging av nyfødte dyr.

Sauebonde og veterinær Are Krohg hos Veterinærvakta Fron i Innlandet gir i avisen Norsk Landbruk nylig en rekke tips til sauebønder om hvordan lykkes med de små. Krohg er opptatt av at mye handler om gode forberedelser. Han råder alle saueeiere til å registrere hendelser for å ha et best mulig grunnlag for å evaluere eget arbeid. Når lammene først har kommet, er det fortsatt mulig å gjøre ting slik at de nyfødte får det best mulig.

Krohg er en forkjemper for de tre R-ene og de tre T-ene. R-ene står her for råmelk, raskt og rikelig og T-ene for tørt, trekkfritt og tett. Det kan være lettere sagt enn gjort. Derfor er det nok lurt at alle veterinærer som er engasjert i lamminga påvirker sauebøndene til å ta et litt kritisk blikk på seg selv som produsent, og egen drift og besetning. En sauebonde som gjennomfører systematiske registreringer, legger grunnlaget for at veterinæren skal kunne gi god hjelp. Her gir det nye dyrevelferdsprogrammet for sau mange muligheter.

Artikkelen i Norsk Landbruk viser til at det er enkelt å snappe opp at utgifter til veterinær er tema i ulike fora. Her fastslår Are Krohg at det å få undersøkt et dødt eller sjukt lam, kan være årets beste investering. Det kan redde både denne sesongen og den neste. Bruk Veterinærinstituttet eller din lokale veterinær er hans oppfordring.

Hopper er utsatt for alvorlige komplikasjoner både under og etter fødsel. Morløse føll krever stor innsats fra eier. I tillegg har føllet større risiko for å utvikle sykdom og uønsket oppførsel. Å få en amme til føllet er derfor en stor fordel.

Veterinær Målfrid Vatne ved Bjørlia Veterinær og Avlsstasjon beskriver i denne utgaven en hormonell metode for å få en ammehoppe til å godta et morløst føll. Metoden kan også benyttes på hopper som ikke godtar sitt eget føll. Opplegget er enkelt, kan lett gjøres ute i en stall og krever lite medisiner og utstyr.

Oppskrifter fra erfarne og kunnskapsrike veterinærer betyr mye både for veterinærkolleger og dyreeiere. Derfor er det viktig at noen forteller hva som er smart å gjøre for å forbedre dyrevelferden. Ros til Are Krohg og Målfrid Vatne som bidrar til at lam og føll får en best mulig start på livet.