Yrke og organisasjon
Dyre ID

Norsk diagnoseregister er aktuelt for Frankrike

Franske myndigheter ser mot Norge og DyreID for løsninger.

Artikkelen er skrevet av journalist Martin Bergesen på oppdrag fra DyreID.

Styreleder i DyreID Øyvind Fylling-Jensen (til høyre) sammen med senator Arnaud Bazin, Frankrikes senat.

Foto: Gudbrand Lie Vatn

– At vi blir invitert til Frankrike viser verdien av systemet vi har bygget opp.

Gudbrand Lie Vatn, daglig leder i DyreID, har travle dager for tiden. Sammen med DyreID har han ansvaret for driften av både det norske ID-registeret for hunder og katter og diagnoseregisteret Pyramidion, som muliggjør stordataanalyse av millioner av diagnoser for å overvåke norsk dyrehelse.

I det siste har Pyramidion gitt selskapet stadig mer å gjøre også utenfor Norges grenser. Sist i rekken av land som ser mot DyreID er Frankrike, hvor landbruksmyndighetene nå er på utkikk etter en måte å kunne overvåke zoonoser – altså smitte overført mellom dyr og mennesker.

I forbindelse med at dette utredes var DyreID invitert for å snakke om sine løsninger på en stor konferanse arrangert av det franske senatet, hvor de viktigste aktørene fra felter som smittevern, landbruk og dyrevelferd var til stede. Styreleder i DyreID, Øyvind Fylling-Jensen holdt presentasjonen på vegne av selskapet.

Stor interesse

Ifølge Vatn har Frankrike blant annet koronapandemien og det nylige utbruddet av apekopper i bakhodet når de nå søker etter en løsning, i tråd med prinsippene i One Health-tilnærmingen til spørsmål om zoonoser.

– De ser etter effektive verktøy for å håndtere et potensielt samfunnsproblem.

Vatn opplevde stor interesse under besøket, og sier oppmerksomheten fra Frankrike er en ytterligere anerkjennelse av måten Pyramidion gir bedre nytte av helsedata, både med tanke på dyrevelferd og helseovervåking.

– Når volumene blir så store at dataene kan brukes i analyse får de en større verdi enn for det enkelte dyr og den enkelte klinikk. Slik blir den enkelte veterinær med på et felles løft i hverdagen, noe som viser samfunnsnytten i diagnoseregisteret.

Har hjulpet norske myndigheter

Interessen fra Frankrike er den siste i en rekke internasjonale framstøt for DyreID. Fra før er Pyramidion i ferd med å rulles ut i Danmark gjennom en avtale med Den Danske Dyrlægeforening, og DyreID er ifølge Vatn også i dialog med Finland om å ta i bruk systemet.

– Da vi ble invitert til Frankrike hadde vi allerede har demonstrert verdien av dataene hos myndighetene her hjemme.

DyreID har nemlig bidratt med diagnosedata fra Pyramidion ved flere alvorlige hendelser, som da flere norske hundeeiere i 2019 opplevde at hundene deres fikk blodig diaré, og i 2021 da 200 katter ble forgiftet med musegiften alfakloralose.

Etter et pilotprosjekt har nå Veterinærinstituttet inngått et samarbeid med DyreID. De er en beredskapsinstitusjon som jobber på vegne av Mattilsynet for å avverge helsetrusler mot helsen til dyr, fisk og mennesker i Norge.

Viktig verktøy

Med diagnosedata fra DyreID får Veterinærinstituttet nå et viktig verktøy i arbeidet med å overvåke helsestatusen i den norske kjæledyrpopulasjonen og helsetruslene som finnes der.

– Norge har ett ID-register for hund og katt, og det stiller oss i særklasse, sier Bente Akselsen, tidligere president i Den norske veterinærforening.

– Mange land ser til Norge som et foregangseksempel.

Seniorforsker Cecilia Wolff ved Veterinærinstituttet sier samarbeidet med DyreID vil styrke utviklingen av kompetanse og analysemetoder.

– At vi nå får muligheten til å ha fingeren på pulsen til populasjonen av kjæledyr i Norge og ha tilgang til hvilke diagnoser som stilles ved veterinærkontorene der ute, blir uvurderlig for både sykdomsovervåking, forskning og kompetanseheving, sier Wolff.

– Diagnoser som registreres ved landets smådyrklinikker er informasjon som vi ser stort
potensial i.

DyreID og Pyramidion

DyreID eies av Den norske veterinærforening, og drifter det største ID-registeret for kjæledyr i Norge, med nærmere 900 000 registrerte hunder og katter.

DyreID har utviklet helseplattformen Pyramidion, en database over diagnoser som stilles av norske veterinærer og er først i sitt slag i verden.

Pyramidion har 7,5 millioner diagnoser registrert og mottar i sanntid over 100 000 diagnoser i måneden.

One Health

Én helse (One Health) er tilnærming til helseutfordringer hvor ulike fagområder samarbeider for bedre folkehelse.

Bekjempelse av nye helsetrusler som zoonoser, antibiotikaresistens og matbårne sykdommer er sentrale arbeidsområder i One Health. Klima og miljø inkluderes også i dette viktige samarbeidet

Tilnærmingen støttes blant andre av Verdens helseorganisasjon, amerikanske CDC, Centers for Disease Control and Prevention, og andre.

ID-merking av katt kan gi bedre helseovervåking

På tampen av 2023 stemte Stortinget over Venstres forslag om å innføre obligatorisk ID-merking av katt. Responsen har i stor grad vært positiv, inkludert svaret fra Veterinærforeningen.

Der noe av forslaget har bakgrunn i problematikken med mishandling og dumping av katter, begrunnes det også i samfunnsnytten som blant annet Veterinærinstituttet har uttrykt. Selv om forslaget ikke gikk gjennom i denne omgang, vil det kunne ha en positiv effekt på arbeidet med helseovervåkning gjennom Pyramidion.

Rent praktisk handler dette om at ID-merking gjør det mulig å koble dyrenes diagnoser i Pyramidion til en unik, men anonym, identitet. Dataene er vasket slik at de ikke kan spores tilbake til dyret og eieren, men ifølge Gudbrand Vatn, daglig leder i DyreID, blir det likevel mulig å følge sykdomshistorikken til et konkret dyr.

– Dermed går det an å se sykehistorie for et individ over tid, i anonymisert form.