Navn

Merkedager i mai

70 år

Bård Slåttelid

6.5

60 år

Mette Hansson

2.5

Sedik Abdullah Aziz

3.5

Adam Mulualem Zerihun

5.5

Astri Ham

8.5

Kari Anne Dukefos Skretteberg

23.5

50 år

Elisabeth Nissen Nordbye

3.5

Eli Maria Stenklev

11.5

Hanna Fredriksen

12.5

Lene Olsen

22.5

Johan Ragnar Ness

24.5

Jochen Ratjen

25.5

Roger Andersen

25.5

Synnøve Sanden

31.5