Doktorgrad

Har avdekket viktige faktorer som påvirker embryodød
og fertilitet hos Norsk Rødt Fe

Sofia Diaz-Lundahl

E-postadresse: diaz.lundahl@gmail.com

Sofia Diaz-Lundahls doktorgradsarbeid avdekker både maternale og paternale faktorer som er viktige for embryoets overlevelse og fertilitet hos Norsk Rødt Fe.

Produktivitet i melkeindustrien er i høy grad avhengig av dyrenes fruktbarhet. Lav fruktbarhet hos melkeku skyldes flere faktorer, og den vanligste årsaken til uteblitt drektighet er embryodød de første 42 dagene etter paring.

– Embryodød kan skyldes enhver negativ innvirkning i den tidlige utviklingen, og påvirkes av både maternale og paternale aspekter, sier Sofia Diaz-Lundahl.

Målet med hennes avhandling var å innhente ny kunnskap om faktorer som påvirker embryodød hos Norsk Rødt Fe (NRF).

Høy forekomst av skjult børbetennelse

Når det gjelder mordyret, presenterer studien ny informasjon om cytologisk endometritt, eller skjult børbetennelse.

– Studien vår viser at NRF har en høy forekomst av denne tilstanden sammenlignet med internasjonale mål. Samtidig så vi at selv om skjult børbetennelse har en negativ effekt på fertiliteten hos NRF, er denne effekten mindre enn hos andre raser. En forklaring på at NFR-kyrne ser ut til å håndtere denne tilstanden bedre enn andre raser, kan være at de har en fordelaktig immunologi på grunn av bevisst avl over lang tid, sier Diaz-Lundahl.

Kan minimeres gjennom avl

Studien viste også at skjult børbetennelse ser ut til å være arvbart hos NRF og sammenlignbart med arvbarheten av klinisk sykdom i livmoren, slik som metritt og endometritt.

– Det ser derfor ut til at skjult børbetennelse kan reduseres gjennom avl.

En bakterieundersøkelse av livmoren viste at det er forskjeller i mikroflora i forskjellige lag av slimhinnen.

– Denne informasjonen er viktig når vi prøver å avdekke om det er sammenhenger mellom skjult børbetennelse og mikroflora. Videre så vi at det er store likheter i mikroflora mellom overfladisk slimhinne i livmoren, og vagina. Det betyr at det kanskje er tilstrekkelig å ta en prøve fra vagina for å si noe om bakterier i livmoren, sier Diaz-Lundahl.

Far er essensiell for embryoets utvikling

For å undersøke det paternale bidraget i tidlig embryoutvikling, gjennomførte forskerne en transkriptomstudie av embryo, hvor man henter ut total mRNA fra embryoene for å se på hvilke gener som blir uttrykt. De sammenlignet mRNA hos embryo som kom fra fedre med lav og høy fertilitet.

– Resultatene viste at fedre med lav eller høy fertilitet hadde forskjellig genuttrykk fra gener koblet til blant annet metabolisme av kolesterol, regulering av celledød, samt prosesser koblet til embryoets innbinding til uterusveggen ved utvikling av placenta. Dette viser at far har innvirkning på prosesser som er essensielle for embryoets utvikling, forklarer Diaz-Lundahl.

Kan bidra til bedre fruktbarhet

Hun mener de samlede resultatene vil være verdifulle for videre forsking på mekanismer som påvirker fruktbarhet hos melkeku.

– Resultatene er nyttige ved anbefalinger rundt avl, stell og besetningsutredninger og kan bidra til å opprettholde nåværende status hos NRF som en rase med høy fruktbarhet, samt bidra til videre forbedring av fruktbarheten.

Sofia Diaz-Lundahl forsvarte sin avhandling ”Embryo loss in Norwegian Red cattle- subclinical endometritis and paternal contribution to early embryo development” mandag 25. september ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for produksjonsdyrmedisin.

Hovedveileder: Anette Krogenæs, NMBU
Medveileder: Arvind Y.M Sundaram, Oslo Universitetssykehus (OUS)