Fagaktuelt

Nytt fra Smådyrpraktiserende veterinærers forening

Smådyrpraktiserende veterinærers forening (SVF) satser på å øke trivselen i klinikkhverdagen. Det gjelder spesielt for de som allerede er i yrket slik at de fortsetter i klinisk praksis.

Økt trivsel: Utkledningsfest er en viktig del av det sosiale på SVFs høstkurs.

Foto: Aina Holand

Økt trivsel er ett av fire satsingsområder i 2024. De tre andre er kurs og videreutdanning, dyrevelferd i hundeavl og strålingssikkerhet i klinikken.

Økt trivsel i klinikkhverdagen

For å få dette til er det viktig å ha god klinikkdrift og ledelse, kollegialitet, fellesskap og kommunikasjon.

Derfor vil SVF invitere forelesere til å snakke om trivsel, psykisk helse og økonomi på Veterinærdagene og Høstkurset.

SVF ønsker å lage en kampanje om kommunikasjon på Facebook der du som SVF-medlem får gratis forelesninger om kommunikasjon. Målet er å gjøre arbeidsdagen din lettere og mindre konfliktfylt.

SVF mener det er viktig å opprettholde og styrke det sosiale og nettverksskapende arbeidet på sine kurs.

En kampanje om lønn og økonomi står på ønskelisten da dette kan bidra til økt trivsel.

Kurs og videreutdanning

SVF er opptatt av å tilby kurs av høy faglig kvalitet der det sosiale og kollegiale står sterkt. Vi tenker det er styrkende for smådyrveterinærene å møtes og være sammen. Vi mener det er viktig å bevare fellesskapsfølelsen.

Kurstilbudet vårt omfatter to gratiskurs i året. I tillegg kommer SVFs høstkurs med kunnskapsrike forelesere og morsomme utkledningsfester med antrekk. På Veterinærdagene er det som vanlig et eget smådyrkurs. Her møter du i tillegg kollegaer fra alle yrkesretninger.

Dyrevelferd i hundeavl

SVF er opptatt av den varslede forskriften om velferd for hunder og hundeavl. SVF vil oppdatere om hva forskriften og Høyesteretts dom i hundeavlsaken betyr for smådyrveterinærer. Samarbeidet fortsetter med avlsorganisasjoner for å fremme sunn avl. Arbeidet pågår med å få på plass en helseattest som beskriver hele individet, og ikke bare én egenskap. Den nye attesten er ment å erstatte selektive attester for valper og avlshunder.

Strålingssikkerhet i klinikken

For å få på plass retningslinjer for dette vil vi kontakte Den Danske Dyrlægeforening som er i gang med dette arbeidet.

Flere saker

I tillegg til de fire hovedsatsingsområdene i 2024 fortsetter vi arbeidet med fadderordningen, utvikling av Iso Dyrlegen, innføring av ID-merking, støtte til elektroniske resepter til dyr og utvikling av lederskapskurs i regi av Veterinærforeningen.

I Norsk veterinærtidsskrift fortsetter vi å publisere journaler som smådyrspesialister har innlevert i forbindelse med godkjenningen. Hvis du har ønsker om annet stoff, gjerne vil skrive selv eller har tips om stoff, kan du kontakte Aina Holand: ainaholand@hotmail.com

Aina Holand
Varamedlem, styret i Smådyrpraktiserende veterinærers forening