Navn

Merkedager i november

85 år

Toralf Bernt Metveit

30.11

80 år

Ole Dagfinn Berge

21.11

75 år

Lisbet Holtet

29.11

70 år

Else M. Hasvold

3.11

Ragnar Hoen

9.11

Ellen Margareth Tangen

23.11

Trond Pettersen

26.11

60 år

Rolf Gullik H Sarre

4.11

Paul Roar Negård

19.11

50 år

Tore Simensen

14.11

Siw Røeggen Lødemel

21.11