Yrke og Organisasjon
Bokomtale

Spennende drama fra krigen og Namsos

Vår humørfylte kollega fra Namsos, Hans Roger Selnes, har begått en spennende roman fra krigens dager.

Hans Roger Selnes

Søstrene fra Namsos

Format: Innbundet

Namsos: Selnes & Sønner Forlag, 2020, pris kr 425,- (inkludert porto)

ISBN13 9788271294045

Handlingen er lagt til kysten og området rundt Namsos. Historien er basert på fortellinger forfatteren har hørt fra sin bestefar og dennes fetter. En av hovedpersonene er den lokale dyrlegen. For de som kjenner forfatteren er det ikke vanskelig å se hvem som er rollemodell for den burleske og begersvingende hestedoktoren.

Boken utgir seg for å være en kriminalroman, men er vel snarere et actionpreget drama fra krigens Namsos. Vi møter jøssinger og stripete overløpere og så vel sympatiske som mer «idealistiske» representanter for okkupasjonsmakten. To søstre fra Namsos er som tittelen tilsier, viktige personer. Like viktige er imidlertid personene rundt; lokalbefolkningen, ubåtkapteinen, grenselosene, den lokale befalhaveren, søster Anne og, selvsagt, dyrlegen.

Handlingen skal ikke røpes her, men det er full fart fra første til siste side. Fra svenskegrensen til Norskehavet via en svært utfordrende skjærgård, og med en avstikker til Trondheim, er våre helter opptatt med å gjennomføre et viktig oppdrag for Norge og dets allierte. Lesere som har lokalkunnskap om terrenget rundt og kysten utenfor Namsos vil kjenne seg igjen, men dette er ingen forutsetning for å kunne følge og leve seg inn i historien.

Historien kan til tider virke litt springende. Mangelen på kapitler og hyppige skifte i verbets tider kan virke litt forvirrende, men historien er så pass tett at leseren fort kommer på plass igjen. Personene er godt beskrevet, og leseren blir snart kjent med dem. Et morsomt trekk er de innskutte gullkornene eller ordtakene som ofte henspiller på deler av fortellingen.

Historien er som sagt spennende. Den kan til tider virke litt vel fantastisk, men en får vel stole på forfatterens bestefar og hans fetter når de påberoper autentisitet. Det er ikke lett å legge fra seg boken. Den er god lesning i høstmørket.

Hans Petter Bugge

«Søstrene fra Namsos» kan bestilles direkte fra Hans Roger Selnes.

E-post: jurtapp@online.no
Telefon: 905 09 885

Se flere opplysninger side 518.