Yrke og Organisasjon

Robuste SPF-griser fri for vanlige sykdommer

Merethe Sund var primus motor i etableringen av det nye SPF-besetningen for 2 ½ år siden på gårdsbruket i Sømna. Det gamle grisehuset ble bygd i 2004 og totalrenovert høsten 2018. – SPF-grisen er mer robust, fri for vanlige sykdommer og slakteklar tre uker tidligere enn vanlig besetning, sier Merethe, kona til Dag Jøran Einvik.

Av
Trond Schieldrop

Hun har ansvaret for grisehuset når hun ikke er for opptatt med styreverv og andre politiske oppdrag lokalt, mens Dag Jøran er primus motor for den robotiserte melkeproduksjonen.

Driftig dame

Aktiv: Merethe Sund er engasjert både i gårdsdrift og politiske saker. Foto: Nortura.

Merethe er aktiv i foreningsliv, politikk og verv i landbruksorganisasjoner både lokalt og på landsplan. Sammen med mannen Dag Jøran står de på for å løse daglige jordbruksutfordringer.

– Jeg er mye på farta og vi er avhengig av en avløser på full tid for å rekke over alt forefallende arbeid. Det er nok å henge fingrene i og vi deltar jevnlig på fagmøter om grise- og kubesetning for å holde oss ajour om utviklingen. I kufjøset har vi robotisert melkeproduksjon, mens vi i grisehuset har automatisert våtforing, som vi kan styre via mobiltelefonen.

Viktig å ha to bein å stå på

På spørsmål om hvor viktig det er å ha både grise- og melkeproduksjon på gårdsbruket, svarer Merethe: – Det er viktig å ha to bein å stå på. Tradisjonelt har det alltid vært svingninger i forhold til grisehold og mindre med melkeproduksjon. Til tider har griseproduksjonen vært tøff, mens melkeproduksjonen totalt sett har berget drifta.

Robuste og friske griser

For 2 ½ år siden sanerte de den gamle grisebesetningen til fordel for SPF-griser.

– Vi kjente til alle fordelene med SPF, men innerst inne trodde vi ikke resultatet ville bli så bra som forventet. Med APP-utbruddet måtte vi sanere den gamle besetningen. Nå leverer vi grisene tre uker tidligere til slakteriet. Grisene er også fri for de fleste sykdommer når vi følger alle rutiner med innslusing i grisehuset til punkt og prikke. I dag har vi mer hardføre og friske griser.

Sitter i Norturas konsernstyre

I tillegg til å drive med griseavl sitter Merethe i konsernstyret i Nortura.

– Det er et utfordrende verv. Nylig måtte vi gå til nedleggelse av slakteriet på Otta. Beslutningen var tøff og rammet 70 familier. Norturavervet har gitt meg dypere kunnskap om hvordan norsk landbruk forvaltes. Bakteppet med slike verv er blant annet nedleggelse av slakterier som gjør det bra lokalt. Men skal Nortura være levedyktig og skape verdier for lokale bønder over hele Norge, må vi ha lønnsomhet i alle ledd. Kan du se for deg Norge uten Nortura, spør Merethe.

Merethe er også Norturas representant inn mot Norges Bondelag der det fattes en rekke politiske beslutninger.

– Jeg har stor sans for politikk og sitter i kommunestyret og landbruksnemda for Ap. Det er viktig å vite hvordan politikken påvirker landbruket.

Mye på reise

– Deltakelse i Norturas konsernledelse og lokale verv i Ap, krever at vi har dyktige folk som forvalter gårdsdrifta hjemme. Her er Dag Jøran en primus motor sammen med vår avløser. Min mor stiller opp og hjelper ungene våre med leksearbeid og kjører dem på trening slik at Dag Jøran kan konsentrere seg fullt og helt om gårdsdrifta, forteller Mette.

Topp moderne gårdsdrift

Dag Jøran har realisert sin drøm og investert i et topp moderne gårdsanlegg.

– Vi utfyller hverandre og har gode diskusjoner både om gårdsdrift og ymse politiske saker. Vi har et åpent hjem hvor folk kan stikke innom på kaffe og delta i meningsfylte diskusjoner. Skal vi fortsatt ha et landbruk i alle kriker og kroker av Norge, må myndighetene legge forholdene bedre til rette for dette. Jeg kan ikke se for meg et Norge uten landbruk. Merethe sier hun blir skremt over handelslekkasjen til Sverige. Norge taper milliarder av kroner på økt grensehandel.

– Her må vi gjøre dramatiske tiltak for å unngå at utviklingen eskalerer, avslutter hun.

Pris for det mest veldrevne gårdsbruk i 2018

På årsmøte i Nordland landbruksselskap 27. mai 2019 ble Dag Jøran Einvik og Merethe Sund fra Brekkeidet i Sømna kommune tildelt prisen for det mest veldrevne gårdsbruket i 2018.

Dag Jøran Einvik og Merethe Sund har drevet gård på Brekkeidet i Sømna siden år 2000. De har bygd opp en veldrevet gård med svineproduksjon og melke- og kjøttproduksjon på storfe. De har vært delaktige i å bygge opp et godt faglig og sosialt miljø i regionen og hatt praksiselever fra en landbruksskole. Elever fra avløserkurs har også hatt praksis på gården. Gården var den første på Sør-Helgeland som tok imot en lærling og er godkjent lærebedrift.

Einvik og Sund er forbilder for andre med stort pågangsmot, har tre barn, har engasjert seg i bygda, landbruket og samfunnet ellers. De har en utadrettet holdning og har betydd mye for landbruksmiljøet i distriktet.