Navn
Minneord

Minneord om Asbjørn Jørstad

Tidligere distriktsveterinær i Lesja og Dovre, Asbjørn Jørstad, døde den 26. august, 2020, 77 år gammel. Asbjørn var født i Snåsa og tok eksamen ved NVH i 1969. Han ble Master of Science i 1984 ved University of California i forbindelse med studieopphold der i 1983-84. Han var i privatpraksis i Beitstad fra 1969 til 1975, deretter distriktsveterinær i Salangen i 8 år fram til 1983 før han overtok distriktet Lesja og Dovre. Asbjørn var kjent som en dyktig, faglig oppdatert og ansvarsbevisst dyrlege med svært gode skussmål hos dyreeiere og kolleger.

Fra studietida husker vi andre på kull 63 ham som en stødig og trofast kullkamerat med godt humør og utpreget sans for humor. Vi minnes da vi satt sammen på patologisk lesesal og leste til kliniske eksamener og knaste Titralac for å dempe magesyren. Asbjørn var glad i kullet sitt og deltok på nær alle kulltreff fram til 2013. Hans store interesse for fotball, jakt, fiske og friluftsliv ble dyrket gjennom hele livet. Han kunne gi levende skildringer av lange og harde fisketurer i Snåsafjella og senere nær Dombås, og han holdt seg i god fysisk form inntil sykdommen tok alt dette fra ham.

Som flere på kull 63, giftet han seg og fikk barn i studietiden. Kirsten har vært hans trofaste partner siden 1967. Da det var hennes tur til å videreutdanne seg faglig som helsesøster mens de bodde i Salangen, tok Asbjørn ansvaret for hus og heim i tillegg til praksisen. Og da han ble uhelbredelig syk av Demens med Lewilegemer, ble Kirsten hans trofaste støtte også i disse tunge årene.

Asbjørn og Kirsten fikk barna Anders, Ellen og Mona og flere barnebarn, og han vil bli dypt savnet som livspartner, far, bestefar, kollega og venn.

Alv Helge Skeie
Egil Ole Øen