Fagaktuelt

Veterinærenes klimaaksjon

  • Vi har fått egen nettside – https://www.vetklima.no. Der finner du foreløpig informasjon om initiativet, kontaktinfo og plakat for utskrift og opphenging. Vi oppfordrer deg til å henge denne opp på oppslagstavler i veterinærmiljø. Den er rettet mot veterinærer og dyrehelsepersonell. Ellers ønsker vi oss tips til kanaler vi kan nå ut til flere! Tips og ønske om info kan sendes til info@vetklima.no

  • En egen redaksjonsgruppe arbeider med opprop med begrunnelse. Dette ble presentert på Forening for veterinær samfunnsmedisin sitt fagseminar 27. oktober. Fokuset er klimasaken, sett fra et veterinærfaglig ståsted, der vi håper å få til et opprop som flest mulig kan samles om.

  • Målet er å iverksette aksjonen i desember, rundt tidspunktet for utgivelse av NVT nummer 9. I dette nummeret håper vi å få på plass oppropet og bakgrunnen for aksjonen. Da er det viktig at flest mulig bidrar, engasjerer kolleger og signerer oppropet! Underskriftskampanjen skal i vinter overleveres Stortinget ved stortingspresidenten.