Yrke og Organisasjon

Vi må forby innførsel av svinekjøtt fra jakt i utlandet

Flere lokale jaktlag arrangerer turer til Polen, Latvia og Litauen der de skyter villsvin og tar med seg kjøtt tilbake til Norge. – Innførsel av slikt kjøtt kan øke risikoen for at norsk svinebesetning blir smittet av afrikansk svinepest, som er påvist i disse landene, sier veterinær Odd Joar Oppegaard og bonde Dag Jøran Einvik i Sømna.

Både Oppegaard og Einvik mener myndighetene må forby denne jaktformen og innførsel av svinekjøtt fra land hvor afrikansk svinepest er påvist.

– Når svinepestvirus kan overleve i frysere i over 1000 dager, må vi ta dette på alvor. I tillegg tar mange jegerne med seg brukte geværer, jaktklær og slaktekniver infisert med blod og fortsetter jakta hjemme. Et utbrudd av afrikansk svinepest i Norge kan bli kroken på døra for norsk svinenæring.

Kjemperisiko for norsk svinenæring

Ønsker forbud: Veterinær Odd Joar Oppegaard og bonde Dag Jøran Einvik tar til orde for å forby villsvinjakt for norske jegere i utlandet og innførsel av svinekjøtt fra land med afrikansk svinepest.

– Det er en kjemperisiko at jegere får reise til tidligere Østblokkland, drive jakt på villsvin og ta med seg kjøttet hjem. Myndighetene må forby denne jaktformen. Jeg vet ikke hvilke restriksjoner de har iverksatt, men jeg har mistanke om at de fleste jegere som reiser til utlandet har begrenset med kunnskap om smitterisiko og hva de må gjøre for å unngå å ta med seg afrikansk svinepest til Norge, sier Oppegaard.

– Vi har aldri hatt afrikansk svinepest i Norge, men får vi den, vil det bli slutt for norsk svinenæring. Dette må vi ta på alvor. Se bare på danskene som nå bygger gjerder mot Tyskland for å unngå at villsvin kommer over grensa.

Bedre føre var

Både Oppegaard og Einvik mener det må innføres strenge kontrollrutiner på grensa for å hindre at jegere tar med seg infisert svinekjøtt inn i landet.

– Det er bedre å være føre var slik at vi unngår alvorlige konsekvenser for norsk svinenæring, sier de til slutt.