Navn

Aktivitetskalender

Kontakt kursholder for informasjon om kurset fortsatt går som planlagt.

6. februar

Fagdag smådyr og arbeidsliv 2021

Sted: Scandic Hell, Stjørdal

Se: www.vetnett.no

11. februar, kl. 19.30 – 21.30.

Kurs i regi av Veterinærinstituttet sitt kompetansesenter

Ved bruk av et opptak fra kurset 25.nov. 2020 blir det holdt et webinar om metoder og tolkning av svar/analyseresultater. Det er ingen påmelding.

Nærmere info og lenke til pålogging blir å finne på www.vetinst.no (kurstilbud) etter 25. januar 2021.

10. mars

Webinar om dyrevelferd hos norske husdyr

Webinarene vil bli fordelt på 6 datoer med oppstart onsdag 10. mars 2021. Blant temaer er: Dyrevelferdsbegrepet, hvordan evaluere dyr-menneske-forholdet, morsadferd, metoder for å måle velferd og temperaturregulering hos dyr.

Nærmere info inkl. mulighet for påmelding blir å finne på www.vetinst.no (kurstilbud) etter 25. januar.

13.-14. mars

Ultralyd hjerte, hund og katt, del I

Sted: Viul

Se: www.jfa.no

17.-18. april

Ultralyd abdomen, hund og katt, del I

Sted: Viul

Se: www.jfa.no

8.-9. mai

Grunnkurs i tannmedisin, hund/katt

Sted: Viul

Se: www.jfa.no

27.-28. mai

Veterinærdagene 2021

Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim

Se: www.vetnett.no

16.-17. juni

Fundamentals of Veterinary Equine dentystri

Sted: Viul

Se: www.jfa.no

17.-19. september

Bløtvevskirurgi

Sted: Viul

Se: www.jfa.no

2.-3. oktober

Ultralyd hjerte, hund og katt, del II

Sted: Viul

Se: www.jfa.no

29.-31. oktober

Grunnkurs i tannmedisin for veterinærer

Sted: Viul

Se: www.jfa.no

2.-3. desember

Dental Restorations and vital pulpectomies

Sted: Viul

Se: www.jfa.no