Yrke og organisasjon

Utstyrspark i verdensklassen

NMBU Veterinærhøgskolen på Ås har nå meget moderne og avansert medisinsk-, forsknings- og IT-teknisk utstyr. – Det gjør oss i stand til å gi veterinær- og dyrepleiestudenter undervisning samt å utføre forskning og drive klinikk i toppklasse, sier instituttleder Åse Risberg ved Institutt for sports- og familiedyrmedisin.

– Dyresykehuset – hest har et eget akuttmottak og intensivavdeling med mulighet til å overvåke pasientene hele døgnet, sier Åse Risberg.

På billeddiagnostikkområdet har Veterinærhøgskolen fått en ny MR-maskin med en effekt på 3 Tesla (Tesla er en måleenhet for magnetfelt) med ekstremt god billedkvalitet.

– Meg bekjent er det ingen andre dyreklinikker i Norden som har tilsvarende MR-maskin, sier Åse.

– På Dyresykehuset – hest har vi stående MR så vi kan ta bilder av lavere ekstremiteter og en CT med bevegelig gantry (åpningen på CT-maskinen), som gjør at vi kan ta bilde av hestens hode og hals uten at pasientene må anesteseres. Anestesi medfører stor risiko for hester spesielt i oppvåkningsfasen så det er flott å kunne gjøre diagnostikk uten å måtte legge ned hesten, slik vi måtte tidligere.

Akutt- og intensivavdeling

– Det er også akuttmottak og intensivavdeling for hest med mulighet for å overvåke pasientene hele døgnet. Isolatavdelingen er mye mer funksjonell enn det vi hadde tidligere, sier Åse.

– Ut fra smittevernhensyn har vi gode barrierer og muligheter for å håndtere smitte.

Stående operasjonssal

På Dyresykehuset – hest er det en stående operasjonssal med tvangsboks og gruve som kan heves og senkes avhengig av hvilken kroppsdel på hesten det skal utføres et operativt inngrep på. Laparoskopiske inngrep kan nå gjøres stående på sedert hest med lokal anestesi. Det er også kommet på plass en halthetsmåler som objektivt detekterer asymmetrisk gange på hest. Vi kan nå mønstre og ri hest med rytter i innendørs ridehall. Det er også en ny, avansert tredemølle for hest og egne luftegårder for pasienter som er friske nok til å stå ute.