Fagaktuelt

Nytt fra Helsetjenestene

Redigert av
Silje Johnsgard

Nordisk klauvatlas

Nordisk klauvatlas som ligger til grunn for definisjoner og diagnostikk av klauvsjukdom i de nordiske landene, er nå revidert.

Vedlagt finner du link til den nye, norske versjonen:

https://www.animalia.no/no/Dyr/storfe/klauvhelse/klauvsjukdommer/

Her vil du også finne informasjon om de viktigste klauvsjukdommene, årsaker og tiltak.

Gratis analyse første halvdel 2021, prøvetakingsutstyr blir ikke sendt ut i år

Gratis analyse første halvdel 2021

Vårt håp er at det vil motivere enda flere til å foreta prøvetaking og derfor jobber vi hardt med kunne tilby gratis analyse i hele 2021 også. Vi skal klare å tilby gratis undersøkelse i første del av 2021, men må komme tilbake til hvordan dette blir siste del av neste år.

Innsending av prøver

Vi ber om at det planlegges i god tid før frist for ny prøve går ut slik at produsenter ikke står i fare for å miste status. Og husk - Gyldighet av status er 410 dager.

Veterinærer/produsenter må skaffe utstyr til prøvetaking selv

– Dessverre blir det ikke sendt ut prøvetakingsutstyr i år. Derfor må veterinærer og produsenter selv stå for utstyret, men vi håper og tror at dette løses greit. Speneprøveglass kan produsentene selv bestille gjennom Tine, mens blodprøveglass (4ml m/rød kork) må bestilles av veterinær gjennom leverandører av veterinærutstyr.

Rekvisisjon til prøvetaking finner du her: https://medlem.tine.no/tjenester/mastittlaboratoriet/Analyser/_attachment/500754?_ts=17554fc8ad7

Prøvetaking

Noen korte retningslinjer:

  • 4 individer

  • Aldri ta prøver av innkjøpte dyr, de MÅ være født i besetningen

  • Melk – velg 1.laktasjonskyr

  • Blod – kalv/ungdyr må være minimum 6 måneder gamle

Lykke til, god helse og godt nyttår!