Yrke og organisasjon

Åpning av nytt dyresykehus markerer slutten på en slitsom periode

Tiden har vært tøff for alle ved Hesteklinikken på Adamstua etter at den ble nedstengt for to og et halvt år siden på grunn av salmonellasmitte. Mangel på klinisk behandling av hest og provisoriske undervisningstilbud for studenter, har preget hverdagen. – Det har krevd mye brannslukking for å kunne opprettholde hverdagslige gjøremål, sier seksjonsleder Sigrid Lykkjen og førstelektor Siv Hanche-Olsen som nå er i full gang ved det nyåpnede Dyresykehuset – hest på Ås.

Trond Schieldrop

Tekst og foto for sakene om åpning av nytt dyresykehus

– Vi har kommet inn i en ny tidsalder sammenliknet med de gamle lokalene på Adamstua. Dette kommer til å bli kjempebra, men det vil ta tid å bli kjent med lokalene og alt av nytt og moderne medisinsk utstyr, sier seksjonsleder Dyresykehuset – hest Sigrid Lykkjen og førstelektor Siv Hanche-Olsen. Her fra en av de første operasjonene. Foto: Henning Mørch

Innflytting i nye lokaler på Ås er et vendepunkt.

Hadde Veterinærbygningen stått ferdig i 2018, slik den opprinnelige planen var, ville mye vært helt annerledes.

– Hverdagen har vært uforutsigbar fordi vi så for oss å flytte inn på Ås langt tidligere. Det har vært vanskelig å lage en langtidsplan, noe som har vært svært slitsomt for alle ansatte, sier Sigrid og Siv.

Merkedag

Derfor ble 1. desember 2020 en merkedag for Dyresykehuset – hest med innflytting i moderne og tidsmessig riktige lokaler på Ås. Offisiell åpning var 4. januar 2021.

– Vi har ennå ikke kjent så mye på overgangen fordi vi nylig begynte å pakke ut vårt utstyr fra Adamstua, sier Sigrid og Siv. De har fulgt «byggeprosessen» i over 10 år fra Veterinærbygningen var på tegnebrettet til de flunkende nye og moderne fasilitetene nå står klare.

– Vi har kommet inn i en ny tidsalder sammenliknet med de gamle lokalene på Adamstua. Dette kommer til å bli kjempebra, men det vil ta tid å bli kjent med lokalene og alt av nytt og moderne medisinsk utstyr. Vi klarte å påvirke Statsbygg slik at vi kunne flytte inn på Dyresykehuset tidligere enn forventet. En viktig begrunnelse var at vi hadde behov for å komme raskt i gang med våre kliniske oppgaver.

Tap av pasienter og kunder

– Hva har skjedd med pasientene i løpet av de 2 ½ årene hesteklinikken på Adamstua var nedstengt?

– De er blitt rekvirert til private klinikker, og for å kunne holde undervisningen på et akseptabelt nivå, har vi hatt et nært samarbeid med Bjerke Dyrehospital og Mjøsa Hesteklinikk. Vi har også hatt noe ambulant praksis for våre studenter og spesialistkandidater, sier Sigrid og Siv.

Langt bedre faglige muligheter

Nå får Dyresykehuset – hest langt bedre faglige muligheter og tilbud til sine pasienter på Ås.

– Det blir som natt og dag sammenliknet med slik det har vært de siste 2 ½ årene. Nå kan vi behandle våre pasienter på en god og forsvarlig måte, sier Sigrid og Siv, etter at Dyresykehuset – hest ble formelt overtatt 1. desember.

– Vi var innlosjert fjorten dager tidligere. Statsbygg eide lokalene frem til vi overtok eierskapet
1. desember. Fortsatt er vi i tett dialog med Statsbygg som utfører sine bygningsarbeider.

Innkjøringsperiode

Dyresykehuset – hest er ennå i en innkjøringsfase og da Veterinærtidsskriftet var på besøk 17. desember, hadde 20 pasienter blitt behandlet siden 1. desember. To av kundene som tidsskriftet snakket med var meget godt fornøyd med behandlingen.

– Det er vi glade for å høre. Hester legges fortsatt i narkose. Den eneste forskjell er at vi har en dedikert operasjonssal til stående operasjoner, sier Sigrid og Siv.

Vi må jobbe mer effektivt

Moderne bygg: Her sjekker Sigrid Lykkjen kontrollpanelet for romfunksjoner. Foto: Steinar Tessem

Dyresykehuset – hest vil ikke være i fulloperativ drift før det har gått en tid.

– Det vil nok ta tid før vi får kontroll på og blir fortrolig med alt nytt utstyr. Fortsatt utfører Statsbygg sine bygningsaktiviteter. Det er ikke alltid like lett å vite hvilke knapper vi skal trykke på eller hvem vi skal snakke med dersom utstyret ikke fungerer. Vi må jobbe mer effektivt med våre begrensede ressurser slik at vi kan ivareta kvaliteten på våre arbeider. På Adamstua hadde vi for eksempel videoovervåkning av pasientene, men med det nye AV-utstyret på Ås kan vi zoome ned på detaljnivå og følge pasientene enda bedre døgnet rundt. Vi har også fått en egen stallavdeling der vi kan ha intensiv overvåking av to intensiv-føll samtidig.

30 ansatte

Dyresykehuset – hest har 30 ansatte, hvorav drøye 20 er veterinærer, dyrepleiere og kontorpersonale involvert i klinikkdrift og undervisning. Fem veterinærer jobber kun med forskning.

– Vårt nye tilholdssted er så stort at vi lett kan komme bort for hverandre, spøker Sigrid og Siv, som daglig går over 10 000 skritt i dyresykehuset.

– Det blir jo en ekstra helsebonus for oss alle. Alt ligger nå til rette for at vi får funksjonelle og gode fasiliteter som vil komme våre pasienter, kunder og ansatte til gode.

Digitalisering

Digitalisering og bruk av moderne IT-systemer har gjort sitt inntog i det nye Dyresykehuset.

– Vi er inne i en ny og krevende tidsalder, som byr på utfordringer på alle områder. Akkurat nå har vi tatt i bruk et nytt journalsystem som er ekstra spennende og som vil frigjøre kapasitet, påpeker Sigrid og Siv.

Flytting til Ås innebærer en ny tidsalder

Dyresykehuset – hest får en helt ny hverdag med tidsriktige lokaler, operasjonssaler, røntgen- og MR-fasiliteter.

– Det er totalt forskjellig fra forholdene på Adamstua. Vi kan nå utføre både stående og liggende operasjoner i tre operasjonssaler. Mesteparten av utstyrsparken er fornyet. Bilder fra artroskopi kan vi nå lagre sentralt i vårt nye journalsystem. Her er det også lagt til rette for videooverføringer fra operasjoner til undervisningsrom og auditorier slik at studenter som ikke deltar, får førstehåndskunnskap om inngrepet, sier Sigrid og Siv.

Sigrid Lykkjen (t.v.) og Siv Hanche-Olsen er glade for å kunne ta i bruk nye lokaler og bedre utstyr.

Operativt utstyr tilpasset alle behov

– I den stående operasjonssalen kan vi sette hesten i en tvangsboks som heves og senkes slik at kirurgene kan komme lettere til der inngrepet skal utføres. Det billeddiagnostiske utstyret gir oss langt større muligheter enn tidligere. Vi kan utføre røntgen, scintigrafi, samt magnettomografi (MR) og computertomografi (CT) både liggende eller stående, sier Sigrid og Siv. De legger til at Dyresykehuset – hest også har fått et halthetsdiagnostisk senter.

– På Adamstua hadde vi en mønstringshall, men vanskelige forhold for å undersøke haltheter under rytter eller på volte. Nå har vi egen mønstringsbane, ridehus, tredemølle i tillegg til losjeringsbane rett utenfor dyresykehuset. Dette blir en enorm forbedring i arbeidet med halthetsundersøkelser.

Ekstremt serviceinnstilte

– Hvilke muligheter har veterinærer i Norge til å henvende seg til Dyresykehuset – hest for faglige spørsmål som ikke direkte er knyttet opp mot henvisninger?

– Det er flere som jevnlig ringer oss for å få informasjon om forskjellige problemstillinger. I utgangspunktet er vi serviceinnstilte og så lenge vi har tid og ressurser forsøker vi å hjelpe dem med sine forespørsler.

Vi må følge gjeldende smittevernråd

– Hvilke smitteverntiltak følger Dyresykehuset – hest i disse koronapandemitider?

– Det blir lettere å overholde smitteverntiltak på Ås med store og oversiktlige lokaler der vi slipper å klynge oss sammen. På Adamstua var det trange lokaler når det var full aktivitet. På Ås er vi pålagt å følge gjeldene smittevernråd med god avstand til hverandre. Vi kan nå fordele studentene på mindre møterom og auditorier og drive god og forsvarlig undervisning. Når operative inngrep utføres, kan et fåtall studenter delta på operasjonen, mens resten kan følge den på video i grupperom eller auditorier. Så lenge ingen av studentene er smittet og er i karantene, er vi i stand til å gi god og forsvarlig undervisning, sier Sigrid og Siv.

Klare begrensninger

Her står Siv Hanche-Olsen foran den nye, innebygde ridehallen.

– Er det begrensninger på hvor mange kunder som får lov til å følge pasientene?

– I disse koronatider er det klare begrensninger på hvor mange som får lov til å følge pasienten. I poliklinikken er det kun en eier som får være med inn. Det er mulig å gjøre unntak dersom de kan stå på andre siden av et pleksiglass å følge med på behandlingen derfra, sier Sigrid og Siv. De legger til at trafikken inne i klinikken er sterkt begrenset.

– Slik må det være for å unngå spredning av smittsomme sykdommer som kan forekomme i slike miljøer. Eiere får derfor ikke komme inn i selve klinikken og operasjonsområdene.

– Dyresykehuset – hest vil ivareta strenge smitteverntiltak og bidra til å redusere infeksjonssykdommer. Vi har en egen isolatavdeling med fire enheter og poliklinikk som ikke er tilknyttet stasjonærklinikken slik at vi kan unngå spredning av smittsomme sykdommer. Oppstår det smitte, har vi små stall-avdelinger som kan stenges ned på en forsvarlig måte. Dermed kan vi bidra til å redusere risikoen for smitte.

Timebestilling

– Kundene må ringe og bestille time på forhånd fordi vi ikke har noe «drop-in» tilbud på hest. Mange av pasientene henvises fra veterinær. I akutt-tilfeller tar vi inn pasientene direkte, men våre pasienter har ofte komplekse problemstillinger som gjør at flere enheter må involveres og da trengs det litt tid i timebestillingen.

Full vaktberedskap

– Vi har full vaktberedskap med akuttvaktordninger på kvelder, netter og helger utenom ordinær arbeidstid som består av veterinærer, dyrepleiere og anestesipersonell. Per i dag har vi ikke reklamert aktivt utad om våre tilbud fordi vi fortsatt er i en innkjøringsfase. Vi må derfor begrense inntaket av pasienter til vi er godt innkjørte. Når det er sagt, vil tilbudet gradvis bli økt fra nyåret, sier Sigrid og Siv.

– Det har vært ekstremt frustrerende å ikke kunne behandle våre pasienter på en god og forsvarlig i løpet av de 2 ½ årene hesteklinikken var nedstengt på Adamsstua, sier Sigrid og Siv. Den nye tredemøllen på Ås er en forbedring. Foto: Henning Mørch

Ikke mangel på søkere, men stillinger

Hvordan kan Dyresykehuset – hest bidra til å få flere veterinærer til å søke stillinger på Ås?

– Det er ikke mangel på søkere, men på stillinger. Øverst på vår ønskeliste er økte statlige bevilgninger slik at vi kan ansette flere veterinærer og dyrepleiere. Dagens ansatte jobber langt utover det som er lovpålagt for å opprettholde et godt studietilbud og sykehusdrift.

Studentene får nå et etterlengtet sted å være

– Når studentene kommer hit, får de et topp moderne undervisningstilbud. Frem til i dag har vi forsøkt å tilfredsstille undervisningsbehovet i små grupper og brukt enormt mye tid og ressurser for å få undervisningen til å gå rundt. På Dyresykehuset – hest får de nå muligheten til å bli gode hesteveterinærer og i større grad påta seg ansvaret for pasientene fra A til Å.

Godt internasjonalt veterinærsamarbeid

På spørsmål om de ser for seg et større skandinavisk og europeisk samarbeid for Dyresykehuset – hest, svarer Sigrid og Siv:

– Vi har alltid hatt et godt samarbeid med utenlandske veterinærer på felles forskningsarbeider. De fleste av våre ansatte har også en internasjonal spesialisering i bunn og mange har jobbet i utlandet. Det er mange veterinærer som ønsker å komme hit for å se på vårt nye veterinærbygg, men det lar seg dessverre ikke gjøre i disse koronatider. Det er flere utenlandske veterinærer som kunne tenke seg å jobbe hos oss, men uten statlige bevilgninger lar det seg ikke gjøre å ansette dem, sier de til slutt.