Leder

Profesjonalitet i veterinærverdenen

Torill Moseng

President Den norske veterinærforening.
Foto: CF-Wesenberg/
kolonihaven.no

Som leser av NVT har du registrert en ny spalte hos oss. «Lederskapet» skrives av Anne-Barbro Waarhus Vatle som også har en egenpresentasjon tilknyttet artiklene. Første artikkel i serien stod på trykk i nr. 3 2021 og handlet om kreativ tenking. I nr. 4 skrev Vatle om det å lede seg selv og andre, om å skape en verden som andre ønsker å tilhøre. I denne utgaven er temaet profesjonalitet og adferd.

I det daglige bruker vi mye tid på administrasjon av oss selv og jobben vi skal gjøre – på løpende drift av virksomheten. Ledelse - av deg selv eller andre - legger vekt på endring og framdrift, å inspirere og motivere. Lederoppgaven består for de fleste av både ledelse og administrasjon. Trygghet, rammer og mål, drømmer og visjoner i skjønn forening.

«Den kloke lederen investerer i mestringsopplevelser som nærer både selvfølelsen og hverdagsgleden», sier Vatle. Det er noe å tenke over enten man er leder eller blir ledet.

«Det passer jo godt med at profesjonalitet handler om å være både faglig solid, en dyktig problemløser og emosjonelt intelligent», oppsummerte «Per» i artikkelen lenger bak i dette nummeret. Vi kan enes om at ledelse er en mangefasettert kunnskap. Vi trekker ofte fram ordet profesjonalitet i vår beskrivelse av ledere. Profesjonalitet handler om å inneha nødvendig kunnskap/kompetanse, og om ferdigheter og holdninger. Ærlighet, integritet og ansvarlighet er eksempler på slik adferd og egenskaper.

Profesjonelle kompromitterer ikke sine verdier, og vil gjøre det rette, selv når det betyr ekstra arbeid. Sanne fagfolk er ydmyke, ber om hjelp når de trenger det og er villige til å lære av andre.

I stressende situasjoner er profesjonalitet ofte enda viktigere enn i rolige perioder. I stedet for å bli opprørt eller sint, viser vi profesjonalitet ved å opprettholde en rolig holdning og ved å gjøre alt vi kan for å ordne opp i situasjonen selv om det ikke nødvendigvis gjør alle fornøyde. Profesjonalitet handler ikke bare om fag og ekspertise vi er utdannet til, men også den dannelsen vi gjennomgår på veien dit. I Vatles artikkel er dette behandlet under temaet emosjonell intelligens og hun omtaler selvbevissthet, selvkontroll, sosial bevissthet og sosial regulering som komponenter i den emosjonelle intelligensen.

Veterinærforeningen har utviklet egne profesjonsetiske retningslinjer. Disse har seks kapitler som omhandler veterinærens forhold til samfunnet, profesjonen, kollegaer, arbeidsplassen, dyreeier og dyret. I sum oppstiller retningslinjene de forventninger til profesjonalitet vi har til veterinærer som yrkesutøvere.

Vi kan alle kjenne på at det er dager der vår profesjonalitet utfordres. Både Vatles artikkelserie og de profesjonsetiske retningslinjene kan gi noen verktøy i kassen for å håndtere disse dagene på en bedre måte.

En riktig god sommer til dere, gode kolleger. Mitt ønske for dere er gode sommerdager enten det er ferietid eller arbeidstid og at vi snart, snart kan se hverandre igjen.