Veterinærdagene 2021

Rapport fra smådyrseksjonen

Mellom Nidelven og Trondheimsfjorden, til lukten av gamle trehus, saltvann og sommer, gikk Veterinærdagene av stabelen på Clarion Hotel og Kongress Trondheim 27. og 28. mai.

Trondheim, her med Gamle bybro, viste seg fra sin beste side under Veterinærdagene 2021. Foto: Aina Holand

I god pandemi-stil var de fleste deltakerne digitalt påmeldte. Kun et fåtall hadde funnet veien til solfylte Trondheim. Som følge av reiserestriksjoner måtte også foreleser Simon Tappin stille digitalt. Tappin er europeisk og britisk spesialist i indremedisin og jobber ved Dick White Referrals i England, en av Europas største henvisningsklinikker, hvor han er sjef for indremedisin. Han har Certificate in Small Animal Medicine og European Diploma i indremedisin, og er europeisk og britisk spesialist i indremedisin. Det ble to innholdsrike forelesningsdager, og bortsett fra noen tekniske utfordringer i starten og litt forsinkelse på linjen, gikk digitaloverføringen som den skulle.

Simon Tappin foreleste om infeksjonssykdommer hos hund og katt: Foto: Privat

Hovedtemaet for smådyrseksjonen i år var infeksjonssykdommer hos hund og katt. Gjennom et titalls forelesninger tok Tappin for seg hvordan man utreder en ukjent mulig infeksjonssykdom og hva man må tenke på i forbindelse med laboratorietesting og diagnostikk av de forskjellige sykdommene. Han var innom hvilke zoonoser vi har i smådyrpraksis, hvordan vi håndterer zoonotiske pasienter i klinikken og hvordan vi kan beskytte oss selv og våre kollegaer.

En dobbeltforelesning omhandlet enteriske sykdommer hos hund og katt. Tappin fremla hvordan man best diagnostiserer og behandler disse sykdommene, og hva som kan være årsak til akutt diaré, inkludert forskjellige virus, bakterier og parasitter.

For Ine Sund, Anicura Byåsen, og datteren Aurora Kvitland fungerte det veldig bra å delta fysisk på Veterinærdagene. Foto: Steinar Tessem

I den siste delen av kurset gikk Tappin nærmere inn på mer spesifikke infeksjonssykdommer, som de flåttbårne sykdommene borreliose, ehrlichiose, babesiose og anaplasmose. Behandling og diagnostisering av leishmaniose og dirofilariasis, som overføres av henholdsvis sandflue og mygg, og angiostrongilose og leptospirose, som smitter henholdsvis fra snegleslim og urin, var også tema. Et eget tema om Haemotropiske mykoplasma hos hund og katt ble det også plass til.

Hvilke reiseanbefalinger bør vi som veterinærer komme med til dyreeiere som tenker på å reise utenlands med dyrene sine? ESCCAP (European Scientific Counsel Companion Animal Parasites) har en nyttig nettside om reiser, retningslinjer og anbefalinger, der man kan finne gode plansjer og oversikter over parasittforekomster for hvert europeisk land. Ved å benytte seg av denne siden vil man enkelt kunne manøvrere seg frem i parasittenes jungel.

Å kunne delta på kurs i våre dager er fremdeles ingen selvfølge. Uken etter kurset stengte Trondheim ned. Så slik det er i dagens smittesituasjon, gjelder de samme reiserådene for dyrene som for oss. Er det strengt tatt nødvendig å reise? Vil det være tryggere å holde seg hjemme i stedet?

Skulle en eier velge å reise med sitt dyr til utlandet, vil rådet være å behandle forebyggende mot flått og lopper, redusere risikoen for sandfluebitt ved å bruke repellerende medisin, og å bruke profylakse mot hjerteorm. Da er i hvert fall dyret så trygt som mulig. Så får vi håpe det samme snart kan sies om oss mennesker, og at pandemien tar slutt.

Aina Holand

Veterinær, skriver om smådyrtemaer i tidsskriftet.