Nyheter

Veterinærer i media

Nedgang i halebiting og halesår viser at dyrevelferden for norsk slaktegris har forbedret seg de siste årene, ifølge Animalia. Illustrasjonsfoto: Tommy Myran

Animalia mener dyrevelferden for norsk gris har blitt bedre

Assisterende direktør i Animalia, Ola Nafstad, sier til Nationen at man ser på Mattilsynets tilsynsresultater i årene som har vært at det over tid har vært færre som har fått ett eller flere avvik, og veldig få som i Mattilsynets statistikk har alvorlige avvik.

For to år siden avslørte NRK dårlige dyrevelferdsforhold ved flere norske grisegårder, og som et resultat ble en rekke tiltak satt i verk for å bedre dyrevelferden. NRK publiserte nylig en reportasje med nye bilder og klipp fra en aksjonistgruppe som viser en fremdeles dårlig velferd blant svin i Norge.

Til tross for dette mener Nafstad at dyrevelferden for gris har blitt bedre de siste årene, og at det obligatoriske dyrevelferdsprogrammet for svinebøndene har gitt resultater. Han viser til at både de offentlige statistikkene og tallene fra Helsegrissystemet dokumenterer dette. Nafstad påpeker at dette er et område hvor man aldri når målsnora og at dyrevelferd er et kontinuerlig arbeid.

Når det gjelder de alvorlige bruddene på dyrevelferden som nylig ble vist på NRK, sier Nafstad at dyrevelferdsprogrammet skal fange opp dette. Når det ikke skjer, har man ikke lyktes. Derfor mener han at det må jobbes videre med å sikre at regelverket følges.

Ifølge Nafstad er det viktigste tiltaket i dyrevelferdsprogrammet veterinærbesøket for obligatorisk rådgivning. Det skal gjennomføres minimum én til tre ganger i året. Her skal veterinæren sammen med produsenten ha en omfattende gjennomgang av besetningen og gjennomgå viktige parametre for dyrevelferden.

Flere faktorer viser at dyrevelferden for norsk gris har forbedret seg i løpet av de siste årene ifølge Nafstad. Det er nedgang i halebiting og halesår, og dette er en viktig parameter for dyrevelferd hos slaktegris. Forekomsten av halesår har gått ned fra ni prosent i 2017 til rundt tre prosent i 2021. Videre forteller han at det er tydelig at produsentene har blitt flinkere til å bruke rote- og aktiviseringsmateriale. Det er også tydelig at standarden for renhet i bingen har økt.

Kilde: Nationen, 16. juni 2021

Avdekket valpesmuglerring i Italia

Elleve veterinærer skal være involvert i den ulovlige handelen med valper som skal ha fått ører og haler klippet.

Politiet og viltnemnda i Ancona i Italia har i to år etterforsket ulovlig handel med hunder. Ifølge den italienske nyhetskanalen ETV Marche skal 29 oppdrettere og elleve veterinærer i ni ulike regioner være involvert i den ulovlige handelen.

Etterforskningen skal ha avdekket 52 ulovlige amputasjoner av ører og haler på hundene, utført mellom 2017 og 2019. Veterinærene er mistenkt for å ha forfalsket sertifikater og helseattester for hundene, med mål om å eksportere valper som er yngre enn det som er tillatt i mottagerlandet.

Ifølge den engelske avisen The Guardian fikk veterinærene rundt 200 euro per hund for å klippe ører og hale. Målet skal ha vært å gi hundene et mer aggressivt utseende og gjøre dem mer attraktive for utenlandske kjøpere. Avisen skriver at valpesmugleindustrien i Italia er verdt over 300 millioner euro ifølge den italienske bondeorganisasjonen Coldiretti. De hevder at over 3,5 millioner italienere i løpet av pandemien skal ha kjøpt valper som var ulovlig importert og solgt på det svarte markedet.

Kilde: VG, 3. juni 2021