Nyheter

Nytt fra Veterinærforeningen

Veterinærforeningen er kritisk til veileder om dyrehelsepersonell og bruk av IMM

Veterinærforeningen er glad for at Mattilsynets utkast til veileder om dyrehelsepersonell og bruk av Ikke-medikamentelle avlusningsmetoder (IMM) nå er sendt ut på høring, og støtter initiativet til en tydelig veileder med konkrete eksempler. Veterinærforeningen mener imidlertid at utkastet pålegger veterinærer og fiskehelsebiologer et ansvar som strekker seg langt utenfor det som kan forventes, i tillegg til at de blir satt i en svært vanskelig arbeidssituasjon.

Derfor etterlyser Veterinærforeningen grundigere beskrivelse av situasjoner med kryssende hensyn og oppfordrer til en mer helhetlig tilnærming til problemstillingene som tas opp.

18. juni 2021

Politikerne må ta Mattilsynets ressurssituasjon på alvor

– Siden 2004 har samtlige regjeringer kuttet i Mattilsynets budsjetter. Resultatet er svakere dyrevelferd og mindre mulighet til å forebygge og følge opp fjøstragedier. Nå er det nødvendig at politikerne kommer på banen. Mattilsynet ressurssituasjon må tas på alvor. Tiden for handling er overmoden, sier president Torill Moseng.

Veterinærene i Mattilsynet står på hver dag for dyrevelferd og dyrehelse. Flere av de tilfellene av dårlig dyrevelferd som avdekkes er kjent av veterinærinspektørene i Mattilsynet, men manglende ressurser hindrer ofte tilstrekkelig oppfølging.

Veterinærforeningen mener det trengs 100 millioner kroner i ekstra bevilgninger til digital utvikling og satsing i Mattilsynet. Dette er nødvendig for å få på plass gode digitale løsninger for kontroll og saksbehandling, og for nye rapporterings- og analyseverktøy. I tillegg har Veterinærforeningen påpekt et akutt behov for minst 20 nye veterinærstillinger innen dyrevelferd.

16. juni 2021

Ny forskrift om dyr i konkurranser

Den nye forskriften om velferd for hest og hund i konkurranser gjelder fra 1. juli 2021. Endringen betyr at forskrift om stevneveterinærer og stevneveterinærassistenter oppheves fra samme dato.

Konkurransedyrforskriften utdyper kravene i dyrevelferdsloven § 26. Den gjeldende forskriften om forbud mot doping av hest oppheves, og reglene der videreføres og utvides til å gjelde både hest og hund.

Stevneveterinærer ved totalisatorløp på hest skal fortsatt være ansatt i Mattilsynet. De skal i større grad innlemmes i Mattilsynet og utøve tjenesten som offentlig kontroll.

11. juni 2021

Nytt styre i Pensjonistforeningen

Det nye styret i Veterinærforeningens Pensjonistforening ble valgt i tråd med valgkomiteens innstilling på det digitale årsmøtet 27. mai og består av Odd Tøsdal, styreleder (gjenvalg), Liv Marit Rørvik, styremedlem (gjenvalg), Maria Melstokkå, styremedlem (opprykk fra varamedlem), Arne Mjøs, styremedlem (ny), Per Arne Ludvigsen, varamedlem (ny) og Lars Omenås, varamedlem (ny). Etter valgene takket Odd Tøsdal av Ola Moxness, nestleder, Aslak Hagland, styremedlem og Helge Njøsen, varamedlem, som alle tre har bidratt i flere år i styret.

21. juni 2021