Veterinærdagene 2021
Kunsten å holde tunga rett i munnen:

Er vi våre egne fiender

Spesialist i hestesykdommer Svein Bakke tar et oppgjør med veterinærkolleger som driver med dokumentforfalskning eller andre uetiske forhold for å tilfredsstille heste- og dyreeiere. – Ikke bare undergraver du din egen troverdighet, men du drar med deg hele veterinærstanden i dragsuget, sier han med ettertrykk.

Trond Schieldrop

Artiklene fra Veterinærdagene 2021 er skrevet av Trond Schieldrop hvis ikke annet navn er oppgitt.

Budskapet i Sveins foredrag på Veterinærdagene er at veterinærene har styrke til å stå imot slike fristelser.

– De skal føle at de står sammen med resten av veterinærstanden i å utføre sine oppgaver på en etisk korrekt måte. Vi må fremstå som gode kollegaer og ikke bedrive juks og fanteri. Det viktigste er hele tiden å forholde seg til sannheten. Jeg så på de profesjonsetiske retningslinjene for veterinærer som er vedtatt av Den norske veterinærforening. Det er mange fristende situasjoner og det kan være lett å ta snarveier med manglende kliniske undersøkelser som vi vet vi burde ha gjort. Det tar som kjent tid å stille en god og riktig diagnose.

– Vi må fremstå som gode kollegaer og ikke bedrive juks og fanteri. Det viktigste er hele tiden å forholde seg til sannheten, sier spesialist i hestesykdommer Svein Bakke. Foto: privat

Anerkjent hestepraktiker

Svein startet veterinærstudiet i Berlin og avsluttet det i 1978 på Veterinærhøgskolen i Oslo. Siden den gang har han jobbet med hest. I 1991 tok han doktorgrad på Veterinærhøgskolen innen kroniske luftveislidelser på hest. I 1992 ble han godkjent spesialist i hestesykdommer. Han er Member of Royal College of Veterinary Surgeons i England. Han har jobbet på de fleste hesteklinikker i Oslo, men det er Veterinærhøgskolen og undervisning av studenter som ligger hans hjerte nærmest. Han kjører ambulant hestepraksis resten av uka. I tillegg er han opptatt av juridiske vurderinger for advokater og forsikringsselskaper.

Vår samfunnsrolle

Da er vi inne på temaet for Veterinærdagene som omhandler etikk, moral og juss.

– Som studenter på Veterinærhøgskolen lærer vi mye om patologi, kirurgi og indremedisin, men lite om å være dyrlege. Vi lærer ikke å stå som dyrlege ute i praksis med alle de utfordringer det medfører. Vi er gode til å takle medisinske problemer, men mindre gode på mellommenneskelige forhold, kommunikasjon, kollegialitet og profesjonsbevissthet. Hvilken rolle har vi i samfunnet og i det store bildet? spør Svein.

Utsettes for press

– Hva er konsekvensen av at vi ikke håndterer de mellommenneskelige forholdene godt nok?

– Konsekvensen er at vi konkurrerer på felter der vi tilpasser dokumenter etter heste- og dyreeiernes ønsker. Noen skriver ofte på kanten av det lovlige og driver dessverre med dokumentforfalskning. Vi utsettes for press og noen kolleger tar det ikke så alvorlig at de skriver feil dato på en vaksine eller en manglende og ukorrekt rapport. Det kan dreie seg om tidligere behandlinger som kan ekskludere en forsikring med den følge at dyreeier ikke får forsikret hesten som blir undersøkt. En hesteeier spurte om jeg kunne forandre datoen på en vaksine fordi hun skulle delta i et internasjonalt mesterskap. Svaret mitt var at jeg ikke drev slik virksomhet. 10 minutter etter ringte dyreeiers mor som var overlege på et sykehus og spurte om det ikke var mulig å forandre på vaksinedatoen slik at datteren kunne få delta i mesterskapet. Mitt svar var et kontant nei. En yngre kollega som ikke har like mange grå hår i hodet som jeg, kunne kanskje gitt etter i respekt for en overlege. Men gjør du det, underminerer du hele vår profesjon. Faller du for fristelsen, kan overlegen i kaffepausen si til sine kolleger: «Vet dere hva, disse veterinærene er lemfeldige med datoer og dokumenter.»

Vi lar oss friste

Svein kunne ramset opp flere eksempler på dokumentforfalskning av vaksinasjoner og veterinærattester i forbindelse med kjøp og salg.

– Jeg har vært innkalt som vitne i rettssaker der dommeren sier at det er åpenbart at veterinærens journal er tilpasset den ene av saksøkerne i denne saken. Det er beklagelig at slike hendelser ikke følges godt nok opp av veterinærers etiske utvalg. Jeg har levd så lenge at jeg har hørt det meste.

Offentlig dokument

– En journal er et offentlig dokument tilgjengelig for alle og enhver. Da kan den bli plukket fra hverandre ord for ord. Jeg var selv saksøkt for 10 millioner kroner av amerikanske hesteeiere på grunn av behandling av hest. Jeg sto i retten mot to av Norges fremste advokater, Olav Hestenes og en annen hesteadvokat. Her ble jeg kryssforhørt og grillet for hvert ord som var skrevet og hvilken behandling som var gjort. Til og med toneleie og hvor fort du snakket ble påpekt. Her fikk jeg virkelig lære meg selv å kjenne, sier Svein.

– Derfor må du være bevisst på hva du gjør til enhver tid. Alt du skriver i journalen kan bli dissekert i en rettssal og nøye gjennomgått av Mattilsynet og andre kolleger. Ifølge Journalforskriften er du også pålagt å gi fra deg journalen. Du må kunne stå inne for hvert ord du har skrevet der.

Setter vår stand i diskreditt

– Tar du snarveier blir du gjennomskuet og konfrontert med en gang. For en tid tilbake var advokat Gudbrand Østby og jeg i en rettssak der dommeren leste opp at det kan umulig stemme det veterinæren hadde skrevet i journalen. Da du vaksinerte hesten, var du ikke engang i Norge. Kollegaen ble målløs og så tenker jeg som veterinær at det er skuffende for vår stand og profesjon at noe slikt kan skje. Veterinæren skulle kun være snill i øyeblikket og skrev en vaksinasjonsdato som hesteeieren ønsket, men slike hendelser setter hele standen i diskreditt. Står en veterinærer frem i media med juks og fanteri, påvirker det alle veterinærer negativt.

– Mitt håp er at etikk og moral blir høyere prioritert. Veterinærforeningen har jobbet veldig godt med å fremme veterinærenes anseelse i samfunnet. De senere årene har Veterinærforeningen tatt tak i dette på en proaktiv måte. Men det undermineres ved at noen veterinærer utfører veterinære oppgaver som er på kant med lovverket og er direkte uetisk, sier Svein, som tror det er vanskelig å få bukt med all uredelighet.

– Som mennesker er vi forskjellige, lar oss friste av lettjente penger og uredelighet. Kanskje kan vi klare å bevisstgjøre oss på hvor skadelig det er å gå på akkord med hva som er riktig og lovlig og på den måten redusere slike hendelser. Vær en god kollega, se din samfunnsrolle og følg Veterinærforeningens retningslinjer i praksis, sier Svein til slutt.