Yrke og organisasjon

Debattinnlegg om hender:

Innlegget «Det hender med hender» skrevet av veterinær Arvid Kjeldsen i NVT 5/21 var første gang publisert i Oppland Arbeiderblad 30. mars 2021. Som aktiv samfunnsveterinærmedisiner i flere tiår ville Arvid Kjeldsen informere om veterinærmedisinens plass i folkehelsearbeidet. Han har i lang tid etterlyst veterinærens delaktighet i samfunnsdebatten, og dette var hans bidrag.

Red.