NAVN

Merkedager i august

85 år

Gerhard Schaller

1.8

Magne Bernhard Haaland

25.8

80 år

Roar Ektvedt

1.8

75 år

Jon Snøfugl

6.8

70 år

Trude Bakke Jøssund

1.8

Knut Arne Rein

19.8

60 år

Knut Romsås Breden

6.8

Kristin Helgesen Torkveen

10.8

Stig Atle Vange

19.8

Dag Kristian Wilhelmsen

27.8

Hege Beate Dehlie Thorsen

31.8

50 år

Elisabeth Blom

4.8

Målfrid Vatne

15.8

Ina Litland

23.8

Annette Hegermann Kampen

25.8

Peder Jahren Haaland

31.8