NAVN

Minneord om Per Folkestad

Per Folkestad døde 23. juli, drøyt 89 år gammel. En bauta er borte. Rettskaffen, faglig solid med sterk tro på samhandling til felles beste. Per ble født i Skiptvedt. Etter skolegang og studier ble han autorisert som veterinær i 1961. Samarbeids- og lederegenskaper viste han allerede som formann i studentforeningen, senere i lokale veterinærforeninger og som president i Den norske veterinærforening (1986-1990).

Karrieren startet som praktiserende veterinær. Så fulgte ti år innen farmasøytisk industri. Med sterkt ønske om å bidra ute i felten, ble han distriktsveterinær, først i Fusa og deretter i Kongsvinger og så Lier. I Fusa møtte han helseproblemene i oppdrettsnæring på nært hold. Det skulle komme godt med da han ble kalt til Landbruksdepartementet (1989) for å styrke det forebyggende helsearbeidet innen havbruket. Voksesmerter, mye sjukdom og enormt bruk av antibiotika førte næringen mot stupet. Med sitt rolige vesen, sin innsikt og evne til samarbeid på tvers av profesjoner, maktet Per, sammen med dyktige medhjelpere, med ulik faglig bakgrunn, å snu utviklingen i løpet av få år. En bragd. Lettvinte løsninger passet ikke Per.

I tillegg skal nevnes hans innsats for modernisering av fiskesjukdomsloven (1996) og ny dyrehelsepersonellov (ikrafttreden 2002), Den siste avløste den tidligere veterinærloven. En høyst påkrevet modernisering, og strategen var Per.

Som pensjonist brukte han sitt talent på andre interesseområder. Faren var bestyrer av tømmertunnelen i Eidet, og Per arvet et stort engasjement for norsk tømmerfløterhistorie. Han var sentral i rehabiliteringen av sin barndoms tømmertunnel med tilhørende bygninger. Et unikt kulturminne i Eidet ble en viktig del av Østfoldmuseene.

Manglende respekt for sentrale menneskerettigheter opprørte Per. Han tok initiativ til å etablere en Amnestygruppe med relativt høy gjennomsnittsalder. Og mens andre pensjonister dro til Kanariøyene, reiste Asgerd og Per til Iran, Aserbajdsjan og Turkmenistan. Dette styrket hans Amnesty-engasjement.

Han elsket sjølivet. Per var i sitt ess når han med Asgerd som styrmann satte kursen ut Oslofjorden. Vi er mange som sørger over tapet av en kjær venn og kollega. Våre tanker går til Asgerd, barna og deres familier.

Gudbrand Bakken

Atle Ørbeck Sørheim