Yrke og organisasjon

Legemidler fra UK til matproduserende dyr etter Brexit

I Norge har legemidler som har vært omsatt etter godkjenningsfritak, i stor grad vært importert fra UK. Etter Brexit er UK et tredjeland. Det er i utgangspunktet ikke tillatt å bruke legemidler fra tredjeland til matproduserende dyr. Mattilsynet tillater likevel bruk av legemidler fra UK i særlige tilfeller. Legemiddelverket vil da tillate import fra UK av disse preparatene. Veterinærer og fiskehelsebiologer oppfordres imidlertid til ikke lenger å oppgi UK/Storbritannia/England under det aktuelle punktet i søknadene om godkjenningsfritak.

Det kan unntaksvis tillates bruk av legemidler fra UK

Mattilsynet har åpnet for at det unntaksvis kan tillates bruk av legemidler importert fra UK til matproduserende dyr. Kriteriene for dette er at legemidlene er essensielle for dyrehelsen/dyrevelferden, ikke kan skaffes fra EU/EØS-land og tidligere har vært importert fra UK.

Legemiddelverket vil fortløpende vurdere henvendelser fra grossister om legemidler som de ikke kan skaffe fra EU/EØS. Dersom ingen grossister kan skaffe preparatet (eller tilsvarende) fra EU/EØS, vil vi oppføre preparatet på en unntaksliste og tillate import fra UK.

Dersom minst én grossist kan skaffe det aktuelle legemidlet (eller tilsvarende) fra EU/EØS, vil det aktuelle preparatet ikke bli satt på listen. Listen vil bli publisert på Legemiddelverkets hjemmeside. Legemidler fra UK kan dermed kun brukes til matproduserende dyr hvis de står på unntakslisten. Legemidler innført fra UK før Brexit kan likevel fortsatt brukes på matproduserende dyr.

Foreløpig har Legemiddelverket vurdert følgende legemidler:

  • Magniject injeksjonsvæske 25 %

  • Closamectin påhellingsvæske 5 + 200 mg

  • Fasinex 240 mikstur 24 %

  • Fasinex mikstur 5 %

  • Opticlox øyesalve 16,7 %

Alle disse, eller tilsvarende, kan imidlertid skaffes fra EU/EØS av minst én grossist. Apotek1-kjeden kan skaffe alle. Det er derfor foreløpig ikke oppført noen legemidler på unntakslisten.

Ytterligere spørsmål kan rettes til fritak@legemiddelverket.no, eller ta kontakt på telefon 22 89 77 00.