Leder

Tid for oppsummering

Torill Moseng

President Den norske veterinærforening. Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no

Etter nesten syv år som president i Veterinærforeningen går min vei videre til Veterinærinstituttet. I min siste leder vil jeg rette blikket litt bakover og oppsummere noen av sakene Veterinærforeningen har arbeidet med i mine perioder som president.

Sentralstyret har hatt som overordnet mål å styrke veterinærenes nøytrale fagekspertrolle og bli mersynlig i samfunnsdebatten. Når vi synes og høres, blir vi også lyttet til. Synlighet gir oss bedre påvirkningskraft inn til beslutningstakere og en sterkere veterinær identitet og fellesskapsfølelse.

Medieuttalelser har økt vesentlig og Veterinærforeningen opptrer i media over 650 ganger i året i ulike saker. Sosiale medier som Facebook og Instagram brukes aktivt for å synliggjøre foreningens arbeid og standpunkter for medlemmer og folk flest. Intern synlighet til medlemmene og innad i alle foreningens ledd, er avgjørende.

Sentralstyret har deltatt og informert om sentralforeningens arbeid på alle lokal- og særforeningsarrangementer de siste syv årene. En god toveis kommunikasjon i alle deler av foreningen gjør at hele foreningen sammen kan arbeide effektivt og målrettet. I hver toårsperiode har sentralstyret laget konkrete strategiplaner med delmål, hovedmål og vurderinger av måloppnåelse gjennom periodene.

Fagpolitisk arbeid og påvirkning har vært høyt prioritert, noe som har gitt gode resultater. Arbeid med kommunikasjon og informasjon mellom foreningen, politikere og næringen i alle sektorer har vært avgjørende.

Hovedsakene har vært få og konkrete i tillegg til enkeltsaker og ad hoc-saker.

Veterinærvakt og veterinærdekning har vært en av hovedsakene. Det var en stor seier da regjeringen snudde, etter intenst arbeid fra foreningen, og likevel ikke fjernet de øremerkede midlene til veterinærvakt. Andre hovedsaker har vært akvanæringen, flytting av Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen til Ås, dyrevelferd, én helse, riktig antibiotikabruk, usunn avl og bærekraft.

Av enkeltsaker kan nevnes akademisk ytringsfrihet, veiledningsbesøk i alle matproduserende besetninger, e-resepter, villsvinsaken, mental helse, obligatorisk id-merking av kjæledyr, forskningsmidler, budsjettøkning i Mattilsynet og innstramning av regelverk for import av dyr med ukjent opprinnelse.

Fagforeningsdelen og enkeltmedlemshjelp er en stor del av det daglige arbeidet. Lønn i statlig og privat sektor og for selvstendig næringsdrivende har vært prioritert. Profesjonaliseringen og omstillingen i smådyrsektoren med inntog av kjededannelse og generelt store omstillinger i arbeidslivet, har også preget foreningens arbeid vesentlig.

Koronapandemien har dominert det siste året. Det ble en test på hvor godt foreningen håndterer endring og jeg er stolt over hvordan hele organisasjonen raskt har løst de store omveltningene.

Ingen er uerstattelige lærte min mentor meg for over 20 år siden og det har han veldig rett i. Nye folk gir nye ideer og ny energi. Alt har sin tid.

Jeg gleder meg til nye utfordringer på Veterinærinstituttet sammen med dyktige medarbeidere med et viktig samfunnsoppdrag. Samtidig kjenner jeg vemod ved å forlate Veterinærforeningen og alle dere flotte mennesker som jeg har arbeidet sammen med og møtt siden min første tillitsvalgtrolle som leder i Smådyrpraktiserende veterinærers forening i 2003. Reisen i Veterinærforeningens forskjellige organer har gitt meg svært mye som veterinær fagperson, som menneske og ikke minst styrket min forståelse av hvor viktig det er å jobbe for fellesskapet. Det er en utrolig styrke vi veterinærer innehar når vi samhandler med våre kolleger og på tvers av profesjoner.

Jeg er trygg på at Veterinærforeningens medlemmer, tillitsvalgte, sekretariatet og den neste presidenten, vil ta foreningen til nye viktige høyder, til medlemmenes beste, og jobbe for og med veterinærenes samfunnsoppdrag. Jeg vil si tusen takk til visepresident Bjørnar W. Jakobsen som står stødig ved roret som president inntil valg av neste president er utført.

Tusen takk til dere alle, kjære medlemmer, for den tillit, forståelse og støtte dere har gitt meg i min periode som president i Veterinærforeningen.

Jeg heier på dere alle sammen.