Kurs og møter

Aktivitetskalender

Kontakt kursholder for informasjon om kurset fortsatt går som planlagt.

2021

31. august

Årsmøte i Rogaland veterinærforening

Sted: Quality Residence i Sandnes kl 19

Se: www.vetnett.no

3. september

Webinar om metoder og tolkning av analysesvar.

Vi bruker opptak fra et 2020 - webinar.

Nærmere info og lenke finnes på

www.vetinst.no (kurstilbud).

17.-19. september

Bløtvevskirurgi

Sted: Viul

Se: www.jfa.no

24.-25. september

Kurs og årsmøte for Opplandene veterinærforening 2021

Det blir kurs med tema urinveier på smådyr, smittsomme sjukdommer hos produksjonsdyr, og kolikk hos hest.

Sted: Scandic Lillehammer hotell

Se: www.vetnett.no

29. september

Veterinærinstituttets Beredskapskurs 2021 rettet mot Sør – Norge. Webinar del I.

Nærmere info, påmelding og program finnes på www.vetinst.no (kurstilbud).

2.-3. oktober

Ultralyd hjerte, hund og katt, del II

Sted: Viul

Se: www.jfa.no

19. oktober

Beredskapskurs 2021. Webinar del II.

Nærmere info, påmelding og program finnes på www.vetinst.no (kurstilbud).

21.oktober

Beredskapskurs 2021.

Fysisk oppmøte i Sandnes – inkl. øvelser i organvurdering/prøvetaking.

Nærmere info, påmelding og program finnes på www.vetinst.no (kurstilbud).

29.-31. oktober

Grunnkurs i tannmedisin for veterinærer

Sted: Viul

Se: www.jfa.no

10. november

Beredskapskurs 2021.

Fysisk oppmøte på Ås – inkl. øvelser i organvurdering/prøvetaking.

Nærmere info, påmelding og program finnes på www.vetinst.no (kurstilbud).

16. november

Viltwebinar med spesielt fokus på zoonotiske agens og smitteoverføring til husdyr.

Nærmere info, påmelding og program finnes på www.vetinst.no (kurstilbud).

2.-3. desember

Dental Restorations and vital pulpectomies

Sted: Viul

Se: www.jfa.no

2022

4.-6. mars

Nordisk hesteveterinærkurs

Nordic Equine Veterinary Conference

Sted: Tampere, Finland

Se: https://www.nevc2022.fi/