Nyheter

Veterinærer i media

Veterinærlegende heidra med minnestein

Berent Eriksen Aakre har blitt gløymd i lokalhistoria, men no har den første nordmannen som tok veterinæreksamen i Noreg fått minnesmerke. President i Den norske veterinærforening, Torill Moseng, stod for avdukinga av minnesmerket 10. juli.

Det er Ivar Mork fra Bjørke som har fullført planen som far hans hadde hatt lenge om ein slik minnestein. Berent Eriksen Aakre (1817-1879), frå Erkegarden på Åkre, Bjørke i Hjørundfjorden i Møre og Romsdal fylke, var den fyrste som tok veterinæreksamen i Noreg. Det var i 1848. Han skreiv også den fyrste, norske handboka for veterinærar: «Forsøg til Norsk Dyrlægebog, letfattelig Anviisning til at lære at kjende, forebygge og helbrede de almindeligste Huusdyrsygdomme (1849).

Torill Moseng, var spesielt invitert til Åkre for markeringa.

Minnesmerke: Ivar Mork og Torill Moseng etter avdukinga av minnesmerket for Berent Eriksen Aakre. Foto: Joachim Kroken Åsebø

– Historia til Berent er fin sidan Norges Veterinærhøgskole ikkje kom før i 1939. Vi trudde kanskje at Ivar hadde lese litt feil då han tok kontakt, men etter at vi las oss opp fann vi ut at Berent fekk sin autorisasjon på ein litt annan måte enn dei andre veterinærane på 1800-talet. Han var ikkje heilt mainstream som vi ville ha sagt det i dag. Dette er ein fin måte å heidre ein av våre kollegaer, sa Moseng.

Frå 1849 til 1879 arbeidde Aakre som den einaste veterinæren i Follo i Akershus i Viken fylke. Aakre og diktaren Ivar Aasen var venner. Då Aakre gjekk bort, vart det trykt ein fyldig nekrolog i ei av hovudstadsavisene. Forfattaren var anonym, men truleg var det Aasen som med stor detaljrikdom hadde skrive om det innhaldsrike livet til vennen sin.

Veterinærforeningen har bidrege med midlar for at minnesmerket vart reist. Under avdukinga fekk dei frammøtte ei grundig innføring i livet til Aakre frå Kjell Inge Bjørke.

Kjelder: Møre-Nytt og Vestlandsnytt.

Sjekker tilstanden på villaksen og lakseelvene nøye

Veterinærer fra Veterinærinstituttet var i begynnelsen av august på plass i Numedalslågen ved Holmfoss i Kvelde, Larvik kommune. Besøket var en del av et prosjekt som skal «fotfølge» både elven og villaksen etter jakt på utviklingen av smittsomme sykdommer.

Brit Tørud, fagansvarlig veterinær hos Veterinærinstituttet, opplyser at dette er et beredskapsarbeid som skal følge med på utviklingen av smittsomme sykdommer hos fisk over tid. Prosjektet går ut på å registrere skader og sykdommer som oppdages, men også å utelukke sykdom. Bakgrunnen er at det de siste årene har blitt registrert mer sykdom enn forventet hos blant annet laks.

Kilde: Laagendalsposten, 13. august 2021

Rekruttering I

Statsforvaltarar over heile landet fortel om store utfordringar med å rekruttere veterinærar for produksjonsdyr som ku og sau. Veterinærvaktordninga skal sikre at det alltid er ein veterinær i beredskap. Men det blir færre bønder, som vil seie at det blir mindre å gjere for veterinærane, og mindre å tene. (Nynorsk pressekontor)

Kilde: Hallingdølen, 16. august

Rekruttering II

Smådyrpraktiserende veterinærers forening opplyser til Nationen at det ansettes flere veterinærer og etableres nye klinikker.

Kilde: P4, 17. august 2021