Yrke og organisasjon

Ny president og vedtekter er på plass

Bente Akselsen er nyvalgt president i Den norske veterinærforening. Valget skjedde under representantskapsmøtet i Veterinærforeningen på Gardermoen 24. november. En rekke forslag til endringer i vedtektene, lagt fram av vedtektsutvalget og sentralstyret, ble drøftet og stemt over.

Tekst og foto:
Steinar Tessem

Redaktør i Norsk veterinærtidsskrift

Dirigentbordet: Ordfører Halvor Hektoen (t.h.) leder møtet sammen med generalsekretær Marie Modal og protokollansvarlig Ellef Blakstad.

To generasjoner:  Leder Siv Svendsen (t.v.), Nordland veterinærforening, har sørget for rekruttering til veterinæryrket. Her sammen med datteren Sunniva Johanne Bjormo, styremedlem i Den norske veterinærforenings studentforening.

I det nye sentralstyret sitter Bente Akselsen, Jo Bruheim (gjenvalg), David Persson (gjenvalg), Annie Haavemoen (ny) og Guro Myhrene (ny).

Årets representantskapsmøte startet kl. 08.30 på morgenen og varte til 19.30 på kvelden. Engasjement og spørrelyst kjennetegnet de fremmøtte delegatene. Det utgående sentralstyret med president Bjørnar W. Jakobsen i spissen og generalsekretær Marie Modal fra administrasjonen besvarte alle spørsmål grundig.

Etter at ordføreren i Veterinærforeningen, Halvor Hektoen, hevet møtet, uttrykte flere av delegatene at dette hadde vært et godt og positivt representantskapsmøte.

Nærmere detaljer om valg og vedtak kan leses på vetnett.no/sentralstyret/ogvetnett.no/representatskapet/representantskapet-2022/.

Representantskapsmøtet er øverste organ i Den norske veterinærforening. Møtet foregår den siste torsdagen i november annethvert år. Stemmene er fordelt mellom ordfører, forhandlingsutvalg, studenter, pensjonister, særforeninger og lokalforeninger. I tillegg møter representanter fra kontrollutvalget, vedtektsutvalget, yrkesetisk råd og valgkomiteen samt sentralstyret og medarbeidere i sekretariatet. Medlemmer kan delta på møtet, uten stemmerett.

Luftetur: Et møte som varer 11 timer krever avbrekk. Her er leder i Oslo og Akershus veterinærforening, Renate Sjølie, ute og lufter «Baron.»

Yngste til stede: Lilly (4 mnd.) er på representantskapsmøte sammen med sin mor Airina Kallmyr, leder i Hestepraktiserende veterinærers forening.

Av- og påtroppende: Bjørnar W. Jakobsen gratulerer Bente Akselsen etter at avstemningen viste flertall for henne som president. I midten er ordfører Halvor Hektoen.

Aktive veteraner: Leder for vedtektsutvalget, Jo Gjestvang (t.v.), og leder i Østfold veterinærforening, Svein Bakke, er aktive deltagere på representantskapsmøtene.