Fagaktuelt

Nytt fra Smådyrpraktiserende veterinærers forening

26.-28. oktober arrangerte vi årets høstkurs med nevrologi og oftalmologi som tema. Det ble et vellykket kurs med god deltakelse, mye hyggelig samvær og en svært gøy fest! I anledning kurset avholdt SVF både styremøte og årsmøte.

Vi hadde i forkant av årsmøtet invitert de to presidentkandidatene Bente Akselsen og Bjørnar W. Jakobsen til å presentere seg selv, for at vi i styret og våre medlemmer som fulgte årsmøtet kunne få bedre innblikk i hvem kandidatene er og hva de står for. Vi ønsket kandidatene lykke til med valget.

Styret i SVF har fått noen endringer. Vår kjære sekretær og fagsjef i Veterinærforeningen, Ellef Blakstad, går av med pensjon. Han har vært en viktig støttespiller for oss i styret, med sin kunnskap og innsikt i historien til både SVF og DNV. Når én dør lukkes, åpner en ny, og vi gleder oss til å samarbeide videre med Camilla Larsen som er ny fagsjef og vår nye sekretær.

På årsmøtet ble Ine Sund gjenvalgt som styrerepresentant og Audun Kreyberg Husby ble valgt inn som nytt styremedlem. Solveig Bugge Sveri går av, og vi kommer til å savne hennes engasjement og evne til å skape et godt sosialt arrangement for våre kursdeltakere. Vi håper og tror vi får se mer til henne. Resten av styret og vara sitter en periode til, og vi ser frem til et nytt, godt samarbeid i året som kommer.

Mål for 2023

Med ønske om å bedre den psykiske helsen til smådyrpraktikere, kommer vi i 2023 til å jobbe med økt trivsel i klinikkhverdagen, med vekt på kollegialitet, fellesskap, god ledelse og kommunikasjon.

I våre profesjonsetiske retningslinjer står det om kollegialitet:

«En veterinær viser respekt, hensyn og yrkesetisk aktsomhet i forholdet til sine kolleger. Veterinæren tar vare på og utvikler gode kollegiale relasjoner. God kollegialitet innebærer også å ta opp brudd på faglige, etiske eller kollegiale normer.»

 • SVF har oversatt en FECAVA-plakat om det å være en god kollega.

 • Vis respekt for dine kolleger

 • Støtt og vær aktiv i fagorganisasjoner

 • Ikke diskriminer

 • Kommuniser åpent og ærlig

 • Ivareta din egen og dine kollegers helse, trivsel og sikkerhet

 • Benytt megling på et tidlig stadium for å løse konflikter

 • Del din kompetanse, og vær støttende, særlig til yngre kolleger

 • Hold deg faglig oppdatert

 • Vær mottakelig for kritikk

 • Skriv tydelige og detaljerte epikriser for henvisningspasienter

 • Omtal aldri en kollega negativt overfor andre

Plakaten ligger på vetnett.no og kan skrives ut og brukes på din klinikk.

Når det gjelder ledelse og kommunikasjon, kommer vi til å arrangere en online kursserie i ledelse og drift sammen med Hanne Herstad, i tillegg til et kommunikasjonskurs med Roeland Wessels. Vi vil støtte utvikling av lederskapskurs i regi av Veterinærforeningen. I alle våre kurs forsøker vi å legge til rette for et best mulig sosialt samvær, der vi møtes ansikt til ansikt og har det hyggelig sammen.

Veterinærmangel

Det er en pågående veterinærmangel i hele Europa. Vi minner om at du derfor må være din verdi bevisst når du er i en lønnsforhandlingsposisjon, for eksempel ved bytte av jobb eller som nyansatt. Ta gjerne kontakt med Veterinærforeningens forhandlingssjef før du skriver under på kontrakten, for å se om dine tilbudte lønns- og arbeidsvilkår er akseptable.

I 2023 vil vi se på hva vi kan gjøre for å øke rekrutteringen til smådyrsbransjen, og beholde de som allerede er i den. Vi mener det er viktig at veterinærstudentene får relevant praksis i løpet av studiet, og vi registrerer at påsitterpraksisen er foreslått fjernet fra studieplanen. Dette vil vi jobbe med å få tilbake. Har du innspill til hvordan vi ellers kan bedre mangelen på smådyrveterinærer, hører vi gjerne fra deg.

Elektroniske resepter, ISO Dyrlegen, ID-merking og nødhjelp

SVF jobber bredt med alle saker som angår smådyrpraktikere, alt i fra helseattester til innspill på høringsuttalelser. I 2023 vil vi i tillegg til ovennevnte jobbe videre med å støtte arbeidet om å få et system for elektroniske resepter til dyr, innføring av lovpålagt ID-merking, etablering av Iso Dyrlegen og oppdatere statens satser for godtgjøring av nødhjelp.

Savner du noe, har du ris/ros? Send oss en e-post på svf@vetnett.no

Hilsen oss i SVF-styret