Nyheter

Nytt fra Veterinærforeningen

Gleder seg til presidentvervet

Nyvalgt president: Bente Akselsen skal lede Veterinærforeningen de neste to årene.

Foto: Frauke Becher

– Som nyvalgt president i Veterinærforeningen vil jeg takke for tilliten! Jeg vil være dyrenes advokat, og veterinærenes. Samfunnsoppdraget vårt, én helse, dyrevelferd, veterinærdekning, kvalitet og medlemmenes interesser er hjertesaker. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene sammen med tillitsvalgte og administrasjonen i vår forening, sa Bente Akselsen da valget var klart.

Hun ble valgt til Veterinærforeningens nye president under representantskapsmøtet på Gardermoen 24. november 2022.

Akselsen har siden oktober 2019 vært regionleder for Anicura Region Øst. Etter å ha blitt uteksaminert fra Norges veterinærhøgskole i 1987, har hun praktisert innen akva, stordyr og smådyr, deltatt i klinisk vaktkjøring og hatt lederroller knyttet til etablering og drift av smådyrklinikker og dyresykehus i Nord-Norge.

Når det gjelder organisasjonserfaring, kommer den nyvalgte presidenten senest fra rollen som medlem av Veterinærforeningens kontrollutvalg. Hun har tidligere vært styremedlem i Smådyrpraktiserende veterinærers forening gjennom 12 år og nestleder i to perioder i Den norske veterinærforenings forhandlingsutvalg for næringsdrivende veterinærer.

I tillegg til Akselsen består det nye sentralstyret av Jo Bruheim, Guro Myhrene, David Persson og Annie Haavemoen.

Frauke Becher. Kilde: Veterinærforeningens nettside, www.vetnett.no, 24. november 2022