Bokomtale

Norsk veterinærhistorisk årbok 2022

Redaktør: Gudbrand Bakken

Norsk Veterinærhistorisk Selskap - Årbok 2022
224 sider
Pris: kr. 250,-
Oslo, Interface Media AS
ISSN: 0808-1743

Foregangskvinne:  Louise Iversen avbildet på forsiden av årbok 2022 ble autorisert som landets første kvinnelige veterinær i desember 1945.

Å anmelde ei årbok er litt spesielt. I dette tilfellet består boka av 24 artikler, skrevet av 27 forfattere. Årboka presenterer et mangfold av kunnskap om en flora av faglige tilnærminger. De 24 ulike temaene spenner om det veterinære livsinnhold; personlig, faglig, sosialt og historisk. Årboka tar ikke for seg historiens gang. Den tar ut biter av fag og levd liv og legger det fram for leseren.

Alt stoff i Norsk Veterinærhistorisk Årbok 2022 er relevant. Likevel vil jeg trekke fram fire artikler som jeg finner verd å nevne spesielt:

  1. Kvinnehistorisk biografi: Louise Iversen, Norges første kvinnelige veterinær.

  2. Studenthistorisk tradisjon: Egil Tveit og St. Blazius

  3. Hestens betydning i historien. Dronning Elisabeth på Bjerke Dyrehospital.

  4. Om Veterinærmedicinens og Menneskemedicinens innbyrdes forhold. Ole O. Malm

Når det gjelder den tredje artikkelen, er det en kjent sak at hesten hadde en sentral plass i dronning Elisabeths liv. Hestens betydning i historiens gang er også et viktig poeng i Ole Olsen Malms prøveforelesning. Det hadde neppe blitt etablert veterinærskoler allerede på 1700-tallet om ikke hesten som dyreart hadde vært så viktig.

Norsk Veterinærhistorisk Årbok 2022 er altså minst like innholdsrik og faglig interessant som tidligere årbøker. Årets utgave er redaktør Bakkens fjerde årbok på fire år. Han har en formidabel evne til å lokke fram norske veterinærers skrivelyst, samt deres kreative, memorerende og tilbakeskuende visjoner.

Min konklusjon er at NVHS’ medlemmer er privilegerte. De får nemlig årboka i posten uten porto eller faktura Medlemskontingenten er kr. 300,- per år. Ikke medlemmer kan kjøpe boka for kr. 250,-. For medlemskap eller bestilling av årboka, ta kontakt med Elise Lium, mobilnr. 91622335, e-post eliselium@hotmail.com. For mer informasjon om Veterinærhistorisk Selskap, se selskapets hjemmeside: vetnett.no/nvhs/

Roar Ektvedt