Leder

Nyt sommeren!

Bente Akselsen

President i Den norske veterinærforening

Sommeren er her – til glede for både to og firbente. Det er godt for oss i Norge å kjenne solen varme, godt for de dyrene som kommer ut etter en lang vinter innendørs og godt for veterinærene å få litt fri.

Å ja da, det regner i nord, rovdyr truer beitedyr, mange veterinærer må ta ekstravakter og vi vet at én av fem ledere arbeider i ferien. Likevel er dette tiden for å prioritere avkobling og å se litt lysere på tilværelsen.

Juni er måneden for oppsummering og avslutninger. Vi har akkurat avsluttet Veterinærdagene 2023 hvor rundt 450 deltakere var samlet til møter, faglige foredrag, utstillinger og sosialt samvær. En viktig arena for oss alle – og den gode stemningen fra de sosiale arrangementene styrker kollegialiteten, nettverkene og samarbeidet.

Dyrevelferd på land og i vann får økende mediedekning, og vi er stolte av at våre stemmer høres og at initiativene gjør at dyr får det bedre. Sunn avl er grunnlaget for god dyrevelferd. Vi har sett nødvendigheten av å tydeliggjøre vårt standpunkt om avl på hund og katt og har samarbeidet med NMBU Veterinærhøgskolen om et felles politisk standpunkt: «Ingen skal lide for sitt utseende». Sammen vil vi ha bedre mulighet for å nå frem som eksperter i mediene og påvirke både avlen og valg av kjæledyr blant folk flest.

Vi opplever også politisk oppmerksomhet og økende gjennomslag i forhandlinger om saker knyttet til veterinærdekning og kommunal vakt både lokalt og gjennom samarbeid med andre organisasjoner. Sist gjennom jordbruksoppgjøret hvor vi oppnådde historisk økning av kjøregodtgjørelsen. Det viser at langsiktig og godt arbeid som med Landbruks- og matdepartementets rapport om veterinærdekningen i produksjonsdyrpraksis og AgriAnalyses rapport «Hvor ble det av dyrlegene» gir uttelling, synlighet og bevissthet.

I disse dager avslutter Marie Modal sitt virke for Veterinærforeningen for denne gang etter seks år som generalsekretær, og tidligere mange år i presidentstolen. Hun høster velfortjent ære og respekt for godt gjennomført arbeid og etterlater seg en ryddig og svært god administrasjon. På vegne av sentralstyret vil jeg takke for det gode samarbeidet og ønske henne lykke til i sitt nye liv i Harstad!

Sommer er agurktid, og en tid hvor mange av oss opplever å få oppmerksomhet fra sommerredaksjonene i mediene. Jeg vil oppfordre alle til å benytte anledningen til å forberede et dyrevelferdsstandpunkt som for eksempel «Hold hunder i bånd – tenk på beitedyra», «Kortsnutede hunder er mer utsatte for heteslag», «Fisk pukkellaks» eller «Kommunen må sørge for at vi får bedre ferieavløsning i vakten».

Til sist vil jeg slå et slag for veterinærvelferden; prioriter fritid og avkobling i sommer og vær en hyggelig kollega! Høsten kommer tidsnok. Da skal vi løse utfordringer sammen, vi får ny generalsekretær og vi treffes på alle høstmøtene i særforeningene.

God sommer!