Nyheter

Veterinærer i media

Halvering av tilsyn fra Mattilsynet

Antallet fysiske tilsyn har gått ned fordi Mattilsynet ønsker å følge opp flere av de alvorlige sakene fremfor mindre alvorlige regelbrudd.

Foto: Mattilsynet

I 2018 var Mattilsynet på 7857 tilsyn totalt. Antall tilsyn i 2022 var 3916.

— Nedgangen skyldtes blant annet koronapandemien, men det har også vært en styrt utvikling fra Mattilsynets side, for å øke kvaliteten på inspeksjonene våre og å prioritere de alvorlige sakene som krever mest ressurser, skriver administrerende direktør Ingunn Midttun Godal i en e-post til Nationen.

Hun opplyser at flere utbrudd av dyresykdommer har medført at Mattilsynet har måttet bruke ressurser på det de betegner som de alvorlige sakene. Midttun Godal viser til flere uforutsette hendelser på dyrehelseområdet, som utbrudd av fugleinfluensa, Newcastlesyke og storfetuberkulose. Krigen i Ukraina har ført til at Mattilsynet har måtte bruke store ressurser på å ta imot kjæledyr som kommer med flyktninger fra Ukraina.

Midttun Godal forklarer at god dyrevelferd ikke måles i antall tilsyn. Hun sier Mattilsynet utnytter ressursene best mulig ved å spisse innsatsen og i hovedsak føre mest tilsyn der risikoen for dårlig dyrevelferd er størst. Antallet fysiske tilsyn har gått ned fordi Mattilsynet ønsker å følge opp flere av de alvorlige sakene, fremfor å følge opp mange lovlydige, kompetente produsenter og mindre alvorlige regelbrudd med tilsyn.

Kilde: Nationen, 6. juni 2023

Fransk hjerteorm påvist i Norge

Fransk hjerteorm er en parasitt som lever og utvikler seg i hjerte og lunger på hundedyr som hund og rev.

Foto: Inger Sofie Hamnes, Veterinærinstituttet

En norsk hund har fått påvist fransk hjerteorm. Dette er første gang parasitten har blitt registrert hos en hund som ikke har vært i utlandet.

Det var Dyresykehuset – smådyr ved Veterinærhøgskolen på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) som fant parasitten på den ett år og tre måneder gamle corgien Hartly.

– Dette er en sjelden parasitt i Norge, men vanlig i Danmark og England. Derfor er diagnosen noe vi helst tenker på hvis hunden har vært i utlandet, forteller spesialist i indremedisin, Sivert Nerhagen ved Veterinærhøgskolen.

Nerhagen anbefaler hundeeiere å bruke flåttmiddel på hundene sine i sommermånedene, da mange av disse kan beskytte mot parasitten.

Fransk hjerteorm, Angiostrongylus vasorum, er en parasitt som lever og utvikler seg i hjerte og lunger på hundedyr som hund og rev. Ubehandlet kan parasitten gi alvorlig sykdom.

Kilder: Jakt &Fiske, Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen, 16. juni 2023

Rensefisk skal sorteres ut før lakselusbehandling

Mattilsynets klagesaksenhet har i et vedtak slått fast at det er i strid med dyrevelferdsloven å la rensefisk gjennomgå lakselusbehandling. Rensefisk skal derfor sorteres ut på en dokumentert skånsom og forsvarlig måte før lakselusbehandlinger med og uten legemidler.

«Rensefisk» er rognkjeks og ulike leppefiskarter som oppdrettere bruker for å redusere antall lakselus i laksemerdene.

I behandlingen av en klage fra et oppdrettsselskap som hadde fått vedtak om å sortere ut rognkjeks før avlusing, har Mattilsynets klagesaksenhet opprettholdt vedtaket om utsortering.

Kilde: Mattilsynets nettside, 6. juni 2023