Yrke og organisasjon

Nytt fra smådyrpraktiserende veterinærers forening

Vi startet året med et to dagers styreseminar, der handlingsplanen for året som kommer ble gjennomgått og arbeidsoppgaver fordelt mellom oss i styret. Pandemien skaper fremdeles utfordringer med tanke på planlegging og gjennomføring av kurs for våre medlemmer, og kabalen for å få alt til å gå opp med forelesere fra inn- og utland er til tider vrien. Men vi liker utfordringer, og kurs skal det bli!

Vi gjennomgikk fjorårets evaluering av høstkurset fra dere. Vi setter stor pris på så mange gode og ærlige tilbakemeldinger. Generelt var det gjennomgående positiv lesning, og alle innspill inkludert tips og konstruktiv kritikk tas med videre i planleggingen av fremtidige kurs.

Som de fleste har fått med seg har de første resultatene fra Helene Seljenes Dalum sitt NORVET-studie kommet, og det var naturlig for oss i SVF å diskutere de foreløpige resultatene og hva vi som forening kan gjøre for den psykiske helsen fremover. Vi hadde blant annet invitert initiativtakeren for et prosjekt som for tiden foregår i Danmark om psykososial helse i veterinær praksis, til å redegjøre om arbeidet for oss i styret. Prosjektet kan skape resultater som kan føre til gode tiltak vi kan samarbeide om for veterinærer også i Norge, og vi følger spent med på resultatene som oppnås i Danmark.

Hva kan gjøres for den psykiske helsen til oss veterinærer på kort sikt? Vi har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal jobbe med dette fremover. Ett av tiltakene vi mener kan bidra positivt, er økt tilfredshet på arbeidsplassen. Hva mener du kan være med å øke tilfredsheten på din arbeidsplass, eller bedre din psykiske helse? Hvis det er noe du tenker på eller ønsker å komme med innspill om at vi i SVF kan gjøre med dette, eller andre ting, hører vi gjerne fra deg. Kontakt styret i SVF: https://www.vetnett.no/styret/category1285.html

Vennlig hilsen
Hilde, Ine, Kjerstin, Birte og Solveig
Styret i SVF