Bokomtale

Kritisk blikk på lakseoppdrettets historie

Simen Sætre og Kjetil Østli

Den nye fisken

Om temmingen av laksen og alt det forunderlige som fulgte

Spartacus Forlag AS, første utgave 2021, 351 sider,

ISBN 978-82-430-1236-3. Pris kr 399,-. 


Utgitt med støtte fra Norsk kulturråd, Prosjektstøtte kultur og klimakrise- kunst og kultur, Institusjonen Fritt Ord og Bergesens Almennyttige Stiftelse

Journalistene og forfatterne Simen Sætre og Kjetil Østli har skrevet denne norske boken som markedsføres av forlaget som «oppdrettslaksens historie». Forfatterne ble kjent etter en artikkelserie i Morgenbladet der de så kritisk på fiskeforskernes frihet. De ble deretter spurt av Spartacus forlag om å skrive en bok om laksenæringen. Forfatterne slo til og har lagt ned mange årsverk og brukt hele fem år før publisering høsten 2021.

Boken henvender seg til lesere som ikke trenger å ha bakgrunnskunnskap om lakseoppdrett. Den er lettlest og med gode forklaringer på ethvert faguttrykk som brukes. Teksten kan periodevis være svært ordrik og gir mye rom for forfatternes øyeblikksopplevelser. For eksempel er kollega Tor Einar Horsberg beskrevet som en stabeis av en forsker i lusekofte på et lite glamorøst kontor med en pakke knekkebrød på bordet.

Forfatterne har lest en imponerende mengde litteratur om lakseoppdrett og reist jorden rundt og intervjuet mennesker med meninger om næringen. De tar opp en rekke problemstillinger om lakseoppdrett, -fra pionertiden, rømming, lakselus, miljøgifter i fôr og ikke minst får kritikerne til næringen en god dekning i de 36 kapitlene.

Boken er full av ryddige referanser som enten oppgis i teksten eller som en merknad bak i boken til hvert kapittel. Litteraturlisten er lang og imponerende.

Selv om forfatterne oppgir at de ikke er imot laksenæringen og til og med spiser oppdrettslaks motvillig, har boken et klart negativt fokus. Historiefortelling vil alltid være subjektivt, og positive sider er knapt vektlagt som at næringen i Norge fikk kontroll med forbruket av antibiotika for 30 år siden. Bildet av en unormalt korpulent laks på bokens framside og bilder med tendensiøs tekst på for- og baksats underbygger også forfatternes holdning. Likevel er boken lærerik og til tider morsom underholdning også for en som kjenner historien og hendelsene som beskrives. Havbrukets historie inneholder både gode og dårlige avgjørelser, og det må vi bruke til å bli bedre.

Boken hadde styrket seg på å sammenlikne laksenæringen med annen matproduksjon både når det gjelder risiko for innhold av miljøgifter, fotavtrykk og forbruk av pesticider.

I kapittel 34 beskrives «lakseoffentligheten» som et ekkokammer for medier som er positive til næringen. Mitt inntrykk er nærmest motsatt der mange av hovedstadsavisene er ensidig negative til oppdrettsnæringen. Samfunnsdebatten blir dermed preget av skyttergraver, og vi hadde tjent på at ekkokamrene ble åpnet og debatten løftet fram på et saklig plan i reell offentlighet.

Boken oppsummerer negative røster til laksenæringen, men for å få en full oversikt trengs utfyllende litteratur.

Solveig M. R. Nygaard
Veterinær spesialist - fisk