Navn

Merkedager i august

75 år

Kåre S. Undheim

19.08

70 år

Hans Robert Skei

1.8

Vigleik Skeie

5.8

Nils Ivar Dolvik

15.8

Morten Eilert-Olsen

21.8

60 år

Gjermund Gunnes

8.8

Pia Beate Paulsen

18.8

50 år

Berit Kristine Hætta

1.8

Vivi Dalseng Johnsen

6.8

Krisztina Kungl

7.8

Gunhild Haugejorden

15.8

Birgitte Myhre

19.8

Laurence Barton

25.8