Navn

Merkedager i september

85 år

Tore Håstein

19.9

Vilem Vanke

23.9

75 år

Knut Karlberg

19.9

Thordis Lecomte

29.9

70 år

Harald Ribe

3.9

Jørgen Backer Borgan

19.9

Erik Ness

22.9

60 år

Berit Elisabeth Gjerstad

14.9

Ivar Odd Skålbones

15.9

Tove Ingrid Kloster

18.9

50 år

Lise Sundem

4.9

Anja Lønning Clausen

7.9

Isabell Hartmann

7.9

May-Hege Rønningen

13.9

Øydis Iren Opheim

13.9

Håvard Kambo

21.9