Navn

Nye medlemmer

Hege Ankarstrand

Vaida Aukstuoliene

Nyosha Badr

Torinn Eiken

Annveig Foss

Benedicte Housken

Ingvild Lid Kvaale

Sophia Miller

Helene Myhrer

Karima Eriksen Quamar

Silje-Helene Bjørnø Rummelhoff

Johanne Setran

Maren Solheim

Christine Steffarud

Anette Tåsåsen