Leder

Det er kun ett folkeregister – slik må det være for dyr også!

Bente Akselsen

President i Den norske veterinærforening

Foto: Frauke Becher

Norge har ett id-register for hund og katt. Vi er i særklasse! Ett id-register gir rask og god oversikt. Det er av stor betydning for tollvesenet, politiet, Mattilsynet og redningsselskaper som Viking og Falken. Mange land ser til Norges id-register. Den felles id-basen for hele Europa, Europetnet, administreres av norske DyreID.

Id-merking av hund og katt er viktig for dyrevelferden. Ved hjelp av chipen kan bortkomne hunder og forvillede katter gjenforenes med eiere. Sikker identitet er viktig for verifisering ved grensepasseringer og attestutstedelser.

Veterinærforeningen har i høringer om den nye dyrevelferdsmeldingen understreket at det er nødvendig med obligatorisk id-merking av hund og katt. Kjent identitet er en forutsetning for mange lover og forskrifter, som den foreslåtte nye forskriften om hundeavl.

DyreID er et selvstendig aksjeselskap eid av Veterinærforeningen. Det ble etablert etter initiativ fra Smådyrpraktiserende veterinærers forening i 1994 og har fra starten av samarbeidet med Norsk Kennel Klub (NKK).

Det er lagt til en avgift på mikrochippene. Overskuddet går til stipender til veterinærene – en ordning som har vært viktig for etterutdanning og spesialisering av norske veterinærer. De siste 10 årene er det utbetalt 23 millioner kroner til formålet. Vi har ingen andre tilsvarende stipendordninger for praktiserende veterinærer. Veterinærforeningen tar ikke ut utbytte fra selskapet.

DyreID har startet et diagnoseregister, «Pyramidion», basert på merkingen og innrapportering av diagnoser fra dyreklinikker i Norge. Det registreres over 100 000 diagnoser i måneden, og systemet gjør at vi kan overvåke sykdomssituasjonen for hund og katt i sanntid. Dataene kan benyttes til forskning og avlsprogrammer. Pyramidion var svært nyttig da det oppstod nærmest en epidemi med blodig diaré på hund i 2019. Man kunne følge med på nye tilfeller, hvem og hvor det rammet. Det var viktig for å oppklare årsak og begrense spredning. DyreID samarbeider nå med Veterinærinstituttet for å gjøre det lettere å forutse og håndtere sykdomstrusler for familiedyr.

Veterinærinstituttet vil bruke DyreIDs data til å overvåke smittsomme sykdommer og forenkle rapportering av meldepliktige diagnoser. Norske smådyrklinikker behandler stadig flere katter noe som viser at kattens status om familiedyr øker, og for grensepasseringer, raseavl og sykdomsovervåkning er det like aktuelt som for hund. Tar man ikke katten med i nye meldinger og forskrifter nå, kan det bli lenge til neste gang det byr seg en anledning.

Vi ser at DyreID som eneste register for hund og katt kan utfordres. Her må vi som veterinærer være påpasselige og flinke med kundekommunikasjonen. Hittil har trekkhunder og Norske Rasekattklubbers Riksforbund startet opp med egne chipper. Det er viktig å merke seg at disse ikke er landskodede og har ikke samme verdi ved sporing eller sykdomsovervåkning. Vi anbefaler at alle veterinærer bør passe på at disse også blir registrert i DyreIDs register – og helst at de får en norgeskodet chip.

Fordelene med ett register for dyr er mange.