Fagaktuelt

Blåtunge påvist i Nederland

I september 2023 ble den meldepliktige virussykdommen blåtunge påvist hos sau i Nederland. Sykdommen har spredd seg hos sau og storfe i alle deler av Nederland siden september og er også påvist i Belgia og Tyskland i midten av oktober.

Blåtungeviruset finnes hos sviknott (bildet) og infiserte dyr.

Foto: Wikipedia

Høy feber, ødemer i hodet, flytninger fra nese, øyne og munn med sårdannelser i slimhinnene er typiske symptomer. I 2006 spredte blåtunge seg til store deler av Europa, inkludert Norge i 2009, fra et utbrudd som først ble oppdaget i Nederland. Sykdommen er ikke påvist i Norge etter 2009. Blåtunge rammer tamme og ville drøvtyggere, inklusiv kameldyr. Sykdommen smitter ikke til mennesker.

Blåtunge er en Liste 1-sykdom, og mistanke om blåtunge skal straks rapporteres til Mattilsynet. Blåtunge rammer i første rekke sau og storfe, men andre drøvtyggere som geit, ville hjortedyr, lama og alpakka kan bli smittet. Sykdommen smitter ikke direkte mellom dyr, men viruset blir overført fra dyr til dyr med blodsugende sviknott av slekten Culicoides.

Viruset finnes ikke fritt i naturen, men i sviknott og infiserte dyr. Smittede dyr får høy feber, og en andel av dyrene kan dø av sykdommen. I enkelte av de rammede besetningene i Nederland er det rapportert opptil 50 % dødelighet.

Norge har hatt overvåkingsprogram for blåtunge siden 2009. Alle prøver fra 2010 til 2022 har vært negative.

Kilder:
Wageningen University & Research. Bluetongue detected in Dutch sheep. https://www.wur.nl/en/research-results/research-institutes/bioveterinaryresearch/show-bvr/bluetongue-detected-in-dutchsheep.htm (20.10.2023).

Friedrich-Loeffler-Institut. First outbreak of bluetongue serotype 3 in Germany confirmed. https://www.fli.de/en/news/short-messages/shortmessage/first-outbreak-of-bluetongue-serotype-3- in-germany-confirmed/ (20.10.2023).

Veterinærinstituttet. Blåtunge.https://www.vetinst.no/sykdom-og-agens/blatunge (20.10.2023).

Sviland S, Stokstad M. Blåtunge. Nor Vet Tidsskr 2009;121:150-1.