Yrke og organisasjon
Bokomtale

Løp og kjøp eller meld deg inn

Jeg har gleden av å anmelde årbok 2023 fra Norsk Veterinærhistorisk Selskap. Igjen bidrar selskapet, veterinærer og andre til godt lesestoff før jul.

Gudbrand Bakken, redaktør
Norsk Veterinærhistorisk Selskaps årbok 2023
189 sider,
Illustrert Norsk Veterinærhistorisk Selskap
Pris kr. 250,- tilsendt
ISSN: 0808-1743

189 velskrevne sider krydret med gode bilder og illustrasjoner. Svært få land kan vise til tilsvarende veterinærhistorisk publisering. På omslaget er det bilde av en bostonterrier, en brachiocephal hund som eksempel på en hunderase som frarådes å avle på og kan bli historie.

Dette er den femte årboka med Gudbrand Bakken som redaktør. En stor takk til Bakken når han nå overlater redaktøransvaret til nye krefter.

22 forfattere har bidratt. Spesielt vil jeg framheve:

Ellen Bjerkås: Smådyrveterinærene organiserer seg. Om hendelser og innsats som bidro til fotfeste for veterinærene innen smådyrmedisin fra 70-tallet.

Eivind Liven: NVH fra idé til virkelighet. Historien omkring utviklingen fra 1814 til vi i Norge fikk vår egen veterinærhøgskole som tok opp sitt første kull i 1935 og offisielt åpnet i august 1936.

Gudmund Holstad: Jon Hegdal og fjordhesten. Artig lesning for de hesteinteresserte om historia omkring fjordhesten og hvordan det ble tatt vare på denne spesielle hesterasen i Norge og rundt omkring i verden.

Arne Storset: Fiskehelse – en viktig del av avlsarbeidet i oppdrettsnæringen. Om hvordan avlsarbeidet på fisk kom i gang og ble avgjørende for den raske utviklingen av norsk fiskeoppdrettsnæring.

Hans Peter Melby: Veterinær i konfliktfylte Nicaragua. Om spesielle opplevelser fra engasjementet som ung norsk veterinær i Nicaragua på 80-tallet etter revolusjonen i landet i 1979 da sandinistene styrtet diktatoren Somoza.

Cecilie Mejdell: Rådet for dyreetikk gjennom 30 år. Om arbeidet for god etikk i omgangen med dyr i Norge.

Bjørn Lutnæs og Per Gillund: Hvor ble det av ketosen. Interessant lesning om hvordan forekomsten av ketosen utviklet seg som produksjonsdyrsykdom hos mjølkeku. Forfatterne skal ha sin del av æren for reduksjonen i antall ketosetilfeller i norsk mjølkeproduksjon.

Magne Yndestad: Kvikksølv i fisk. En redegjørelse om forekomsten av kvikksølv i fisk og betydningen av dette i kostholdet rundt omkring i verden.

Videre bidrar Dag Svensen, Kåre Fossum, Martin Binde, Trygve Poppe, John Nordal og Gudbrand Bakken med morsomme historier fra praksis og Bygde-Norge, Liv Emma Thorsen om sulteforinga av produksjonsdyr i harde vintermåneder i «gamle dager», Halvor Hektoen om de første 25 år i Den norske dyrlægeforening og Lars Moe, Arve Lund og Eivind Liven med gode historiske portretter av sentrale veterinærer.

Mot slutten krydrer Tore Sivertsen årboka med interessante opplysninger om «venstrebølgen» på NVH i 70 og 80-åra. Ei historie som ingen kjenner bedre enn ham.

«Løp og kjøp» eller meld dere inn i Veterinærhistorisk Selskap og få den fritt tilsendt!!

Ta kontakt med Elise Lium, eliselium@hotmail.com eller tlf. 91622335 for å tegne medlemskap eller bestille årboka for 2023.

Ole Aamodt
Mattilsynet
Avdeling nasjonale oppgaver