Leder

Høypatogen fugleinfluensa øker i utbredelse

Steinar Tessem

Redaktør i Norsk Veterinærtidskrift

Utbruddet av høypatogen fugleinfluensa i Nord-Norge i sommer, der over 24 000 døde krykkjer ble samlet inn, betegnes som et av de mest alvorlige fugleinfluensautbruddene blant villfugl i Europa. Det fikk omfattende konsekvenser da et måkeadaptert høypatogent H5N1-virus rammet den utrydningstruede måkearten i den sårbare hekkesesongen.

Resultater fra det nasjonale overvåknings- og kontrollprogrammet for fugleinfluensa (aviær influensa) hos villfugl, viser en økning i antall påvisninger av høypatogent fugleinfluensavirus i Norge i 2022 sammenlignet med 2021. I 2022 ble det gjort 105 påvisninger av denne alvorlige formen for fugleinfluensa hos villfugl, skriver Veterinærinstituttet på sin hjemmeside.

Influensaviruset ble påvist hos villfugl i alle landets fylker unntatt Innlandet i 2022. De fylkene med flest villfuglpåvisninger var Troms og Finnmark og Rogaland. I 2022 ble høypatogent fugleinfluensavirus for første gang påvist på Svalbard og Jan Mayen.

Høypatogen fugleinfluensa (HPAI) ble påvist første gang her til lands 21. november 2020 i Søredalen i Sandnes kommune (Rogaland).

Fugleinfluensasituasjonen i verden endrer seg hele tiden, og nye virusvarianter med endrede egenskaper oppstår. De siste årene har sykdommen rammet villfugl, fjørfe og pattedyr over store deler av verden. Et høyt antall ville, og tamme fugler har dødd eller blitt avlivet i forbindelse med utbrudd og sykdomsbekjempelse.

Høypatogen fugleinfluensa har gått fra å være en fryktet liste1-sykdom som vi inntil 2020 ikke tidligere hadde påvist i Norge, til å bli en høyst aktuell sykdom også her til lands. Veterinærer bør holde seg oppdatert på situasjonen og være årvåkne slik at smittetilfeller hos villfugl, tamfugl og pattedyr fanges opp så tidlig som mulig.

Fugleinfluensa har fått fotfeste i Norge og hele Europa, og har hatt store konsekvenser både for dyr, dyreholdere og andremennesker. Situasjonen krever beredskap året rundt og et stort apparat er i sving for å forebygge fremtidige utbrudd.

Det er viktig for den nasjonale overvåkingen av fugleinfluensa i Norge at publikum melder ifra til Mattilsynet ved funn av syke eller døde fugler.