Yrke og organisasjon

Temaserie hjelp til selvhjelp 4/2023

Yrke og organisasjon Temaserie hjelp til selvhjelp Kollegahjelpen deler kompetanse om psykisk helse Selv om Kollegahjelpen er et sted å henvende seg til i krise…

Anne-Barbro Warhuus Vatle

Arbeidsgruppe foreslår nye løsninger for veterinærtjenester 4/2023

Yrke og organisasjon Arbeidsgruppe foreslår nye løsninger for veterinærtjenester Steinar Tessem Redaktør Rapporten fra arbeidsgruppen som har gjennomgått tilgan…

Steinar Tessem

Én helse i de dype skoger 3/2023

Yrke og organisasjon Én helse i de dype skoger Ved Glommas bredder på Evenstad i Østerdalen har Høgskolen i Innlandet (HINN) et institutt for skog- og utmarksfa…

Jon M. Arnemo, Alina L. Evans, Morten Tryland

Temaserie hjelp til selvhjelp 3/2023

Yrke og organisasjon Temaserie hjelp til selvhjelp Kollegahjelpen deler kompetanse om psykisk helse Selv om Kollegahjelpen er et sted å henvende seg til i krise…

Anne-Barbro Warhuus Vatle

Sorte prins 3/2023

Yrke og organisasjon Sorte prins Historien om dyrlegebilen, «Sorte prins», er fra «Dyrlegen forteller», den første boken Halvor Paus skrev. Det sterke forholdet…

– Rom for kraftigere regulering i oppdrettsnæringen 3/2023

Yrke og organisasjon - Rom for kraftigere regulering i oppdrettsnæringen Slik oppsummerte prosjektleder Oddbjørn Grønvik i Menon Economics rapporten «Virkemidle…

Steinar Tessem

NINA søker veterinærer med immobiliseringskurs 3/2023

Yrke og organisasjon NINA søker veterinærer med immobiliseringskurs Veterinærer som ønsker å bistå under immobilisering av gaupe og villsvin kan kontakte Norsk …

Steinar Tessem

Veterinært bærekraftforum 3/2023

Yrke og organisasjon Fra VetKlima til VetKraft: Veterinært bærekraftforum I 2021 overleverte Veterinærenes klimaaksjon opprop for klima- og naturtiltak med sign…

Thorbjørn Refsum, Anita von Krogh

Nytt fra smådyrpraktiserende vetrinærers forening 3/2023

Yrke og organisasjon Nytt fra smådyrpraktiserende vetrinærers forening Spesialistjournaler om hundens og kattens sykdommer. «Cherry eye.» Siv Grosås En viktig d…

Siv Grosås

– Han har betydd mye for veterinærene 3/2023

Yrke og organisasjon Om Halvor Paus (1923-2003): - Han har betydd mye for veterinærene I år er det 100 år siden Halvor Paus ble født og 20 år siden han gikk bor…

Stein Istre Thoresen, Steinar Tessem

Nytt fra Smådyrpraktiserende veterinærers forening 2/2023

Yrke og organisasjon Nytt fra Smådyrpraktiserende veterinærers forening I januar møttes SVF-styret til et todagers seminar i Veterinærforeningens nye lokaler, d…

Hunder med korsbåndssykdom søkes til klinisk studie 2/2023

Yrke og organisasjon Hunder med korsbåndssykdom søkes til klinisk studie Kjære kollegaer! En stor prospektiv, randomisert klinisk studie om behandling av krania…