Yrke og organisasjon

Nytt fra Smådyrpraktiserende veterinærers forening 2/2023

Yrke og organisasjon Nytt fra Smådyrpraktiserende veterinærers forening I januar møttes SVF-styret til et todagers seminar i Veterinærforeningens nye lokaler, d…

Hunder med korsbåndssykdom søkes til klinisk studie 2/2023

Yrke og organisasjon Hunder med korsbåndssykdom søkes til klinisk studie Kjære kollegaer! En stor prospektiv, randomisert klinisk studie om behandling av krania…

Temaserie hjelp til selvhjelp 2/2023

Yrke og organisasjon Temaserie hjelp til selvhjelp Kollegahjelpen deler kompetanse om psykisk helse Selv om Kollegahjelpen er et sted å henvende seg til i krise…

Anne-Barbro Warhuus Vatle

Studentwebinarer om arbeidslivet 2/2023

Yrke og organisasjon Studentwebinarer om arbeidslivet Veterinærforeningen hjelper studenter med overgangen til arbeidslivet. Høsten 2022 gjennomførte Jo Bruheim…

Jo Bruheim, Sunniva J. Bjormo

Orientering om dom i Borgarting lagmannsrett av 18.11.2022 om fortsatt avl av engelsk bulldogg og cavalier king charles spaniel vil være mulig 1/2023

Yrke og organisasjon Orientering om dom i Borgarting lagmannsrett av 18.11.2022 om fortsatt avl av engelsk bulldogg og cavalier king charles spaniel vil være mu…

Jo Gjestvang, Eirik Svingen Bjørgo

Holdning til bruk av dyr til nytteformål – før og nå 1/2023

Yrke og organisasjon Holdning til bruk av dyr til nytteformål - før og nå Gudbrand Bakken veterinær og tidligere ekspedisjonssjef i Landbruks- og matdepartement…

Gudbrand Bakken, Rasmus Moldstad Bakken

Nytt fra Smådyrpraktiserende veterinærers forening 1/2023

Yrke og organisasjon Nytt fra Smådyrpraktiserende veterinærers forening Høstkurs i regi av Smådyrpraktiserende veterinærers forening, 26.-28. oktober 2022: Teks…

Aina Holand

Bidra til bedre kjønnsbalanse i veterinæryrket 1/2023

Yrke og organisasjon Bidra til bedre kjønnsbalanse i veterinæryrket Vi ved Veterinærhøgskolen, NMBU, jobber aktivt for å bedre kjønnsbalansen hos våre studenter…

Camilla Wiik Gjerdrum, Kristine Welde Tranås

Nye vaksinasjonskrav i NKK fra nyttår 1/2023

Yrke og organisasjon Nye vaksinasjonskrav i NKK fra nyttår Fra 1. januar 2023 er det endringer i Norsk Kennel Klubs (NKK) vaksinasjonskrav for hunder ved deltag…

Renate Sjølie

Stortingsmeldingen om dyrevelferd – hva skjer? 1/2023

Yrke og organisasjon Stortingsmeldingen om dyrevelferd - hva skjer? Oslo og Akershus veterinærforening arrangerte et kveldsmøte 23. november 2022 der temaet var…

Tekst og foto: Cecilie Mejdell

Temaserie hjelp til selvhjelp 1/2023

Yrke og organisasjon Temaserie hjelp til selvhjelp Kollegahjelpen deler kompetanse om psykisk helse Selv om Kollegahjelpen er et sted å henvende seg til i krise…

Anne-Barbro Warhuus Vatle,

Alt er vann… 9/2022

Yrke og organisasjon Kronikk Alt er vann… Det første filosofiske utsagn ifølge Aristoteles. Den greske handelsmannen og filosofen Thales skal ha sagt dette da h…

Bjørn Gillund