Yrke og organisasjon

Kan afrikansk svinepest (Svine Ebola) smitte over på mennesker? 1/2020

Tore Midtvedt Flere nasjonale og internasjonale forskere frykter at et mutert afrikansk svinepestvirus (ASFV), også kalt «Svine-Ebola», kan smitte over på menne…

Trond Schieldrop

Afrikansk svinepest er ikke en zoonose 1/2020

Espen Rimstad Professor i virologi - NBMU Veterinærhøgskolen Carl Andreas Grøntvedt EBVS® European Veterinary Specialist in Porcine Health Management - Svinehel…

Espen Rimstad, Carl Andreas Grøntvedt

For lite og for sent i kampen mot villsvin 1/2020

Det haster med å utrydde villsvin i norske skoger. Regjeringens plan om «færrest mulig villsvin på et minst mulig område» er for svak og mangler handlekraft. Bå…

Torill Moseng

Nå kan alle spore hunden sin 1/2020

DyreID og Telenor lanserer storsatsing på sporingsteknologi for kjæledyr. Digital identifisering av dyr I denne spalten vil DyreID (tidligere Dyreidentitet) pre…

Rekorddeltaking på kurs og årsmøte i Vestenfjeldske 1/2020

8. og 9. november var som vanleg veterinærane i Hordaland og Sogn og fjordane samla i Bergen. Denne kurs- og møtehelga, andre helga i november er tradisjon. Av …

Karl Lunde

Veterinærhøgskolen forlater Adamstuen 1/2020

Lørdag 9. mai inviteres alle tidligere studenter, eldre og unge, til en storslått markering i forbindelse med at Veterinærhøgskolen forlater sine lokaler på Ada…

Anne Storset

Norsk Veterinærhistorisk Selskap: Årbok 2019 2/2020

Bokomtale Yngvild Wasteson NVHS’ Årbok 2019 kom som en hyggelig og overraskende førjulsgave - overraskende fordi det kun er ett år siden siste årbok, og hyggeli…

Yngvild Wasteson

Mikrober er langt smartere enn oss 2/2020

- Som mikrobiolog har jeg i løpet av min lange yrkeskarriere registrert at mikrober er langt smartere enn oss. Sammenliknet med mikrober er vi nykommere på jord…

Trond Schieldrop

FVEs høstmøte: Brussel 7. – 9. november 2019 2/2020

Av Marie Modal Generalsekretær, Den norske veterinærforening Styret i FVE Norge var representert ved Torill Moseng (styremedlem i FVE), Ellef Blakstad (møter i …

Av Marie Modal

DNV-S året 2019 2/2020

Av Emma E. Wright Leder DNV-S Fullsatt sal og stort panel under debatt om etisk hundeavl. Leder Emma og nestleder Audun fra DNV-S var ordstyrere. Enda et år har…

Emma E. Wright

Kjell Grude: Veterinær og poet 2/2020

Bokomtale John Osnes Veterinær Til jul i år fekk eg ei fin julegåve. Det var ei diktsamling med tittelen «BARNDOM. VETERINÆRT LIV. ANNA LIV» av kollega Kjell Gr…

John Osnes

Veterinærforeningen arbeider for forskriftsfestede veiledningsbesøk av praktiserende veterinærer i alle husdyrbesetninger 2/2020

Tekst: Den norske veterinærforening Veterinærforeningen har i mange år arbeidet for forskriftsfestede veiledningsbesøk i alle husdyrbesetninger. Slike rutinemes…

Den norske veterinærforening