Yrke og organisasjon

Vant prestisjefylt forskningspris for sitt doktorgradsarbeid i patologi 3/2024

Yrke og organisasjon Vant prestisjefylt forskningspris for sitt doktorgradsarbeid i patologi Kristine Welde Tranås Seniorrådgiver, NMBU Veterinærhøgskolen Fredr…

Kristine Welde Tranås

Å drepe dyr 3/2024

Yrke og organisasjon Å drepe dyr Dyrisk I denne spalta skriv veterinær Arve Nilsen om dyreliv og veterinærspørsmål. Denne artikkelen stod i vekeavisa Dag og Tid…

– Jeg er en villmann av natur 3/2024

Yrke og organisasjon Veterinærveteran vet ikke hvor lenge han skal holde på. I januar fylte Martin Kaldahl 75 år: - Jeg er en villmann av natur Tekst: Espen Fos…

Espen Fossland, Bjørn Tore Ness

Norsk diagnoseregister er aktuelt for Frankrike 3/2024

Yrke og organisasjon Dyre ID Norsk diagnoseregister er aktuelt for Frankrike Franske myndigheter ser mot Norge og DyreID for løsninger. Artikkelen er skrevet av…

Kan veterinærenes takster redde liv? 2/2024

Yrke og organisasjon Presidentens hjørne Kan veterinærenes takster redde liv? Bente AkselsenPresident i Den norske veterinærforening Jeg vil friskt påstå at tak…

Ikkje ein sporv 2/2024

Yrke og organisasjon Ikkje ein sporv Dyrisk I denne spalta skriv veterinær Arve Nilsen om dyreliv og veterinærspørsmål. Denne artikkelen stod i vekeavisa Dag og…

Hvor ble det av ketosen? 2/2024

Yrke og organisasjon Hvor ble det av ketosen? Fra syttitallet og fram til årtusenskiftet var ketose den dominerende produksjonssjukdommen hos mjølkeku ved siden…

Bjørn Lutnæs, Per Gillund

Lisaklinikken tilbyr gratis hjelp til vanskeligstilte familiedyreiere 2/2024

Yrke og organisasjon Lisaklinikken tilbyr gratis hjelp til vanskeligstilte familiedyreiere «Lisaklinikken Dyrebeskyttelsen Norge» åpnet 6. juni 2023 og er Norge…

Stein Istre Thoresen

Mjølkefeber 1/2024

Yrke og organisasjon Mjølkefeber Dyrisk I denne spalta skriv veterinær Arve Nilsen om dyreliv og veterinærspørsmål. Denne artikkelen stod i vekeavisa Dag og Tid…

Erfaringer etter første runde med besøk 1/2024

Yrke og organisasjon Dyrevelferdsprogrammet for storfe: Erfaringer etter første runde med besøk Over 11 000 produsenter er nå innrullert i Dyrevelferdsprogramme…

Silje Johnsgard

Veterinærdagene 2024 i Bergen – årets event for veterinærer! 1/2024

Yrke og organisasjon Veterinærdagene 2024 i Bergen - årets event for veterinærer! Årets mest etterlengtede begivenhet for veterinærer nærmer seg. Under Veterinæ…

Frauke Becher

Når omsorgen for dyr svikter 1/2024

Yrke og organisasjon Når omsorgen for dyr svikter Fem foredragsholdere holdt innlegg om temaet «Er kjærlighet nok? Når omsorgen for dyr svikter» før en avslutte…

Stein Istre Thoresen