Yrke og organisasjon

Diagnoseregister har mottatt 1,2 millioner diagnoser

DIGITAL IDENTIFISERING AV DYR

I denne spalten vil Dyreid (tidligere Dyreidentitet) presentere nyheter om virksomheten. Ansvarlig for spalten er Gudbrand Vatn, gv@dyreid.no, daglig leder i Dyreid

– Vi er glade for at 271 klinikker har tatt i bruk diagnoseregisteret Pyramidion og rapportert inn totalt 1,2 millioner diagnoser i løsningen.

Eksempel på rapport i statistikkoversikten.

Det er utviklet en statistikkoversikt over diagnoser og nyregistrerte ID-merkinger for alle klinikkene som har tatt i bruk diagnoseregisteret. Med denne løsningen kan klinikken sammenligne seg med landet forøvrig. Statistikkoversikten vil bli lansert i løpet av oktober måned for klinikkene som har tatt i bruk Pyramidion.

Vi oppfordrer alle klinikker til å ta i bruk Pyramidion og bidra til felles, uavhengig dyrehelsestatistikk for kjæledyr. På våre nettsider får du hjelp til å komme i gang, eller ta kontakt med Kamilla Tragethon på kamilla@dyreid.no.

Nytt pilotprosjekt skal oppdage
sykdomsutbrudd

Nå kan et banebrytende samarbeid mellom Veterinærinstituttet og DyreID bidra til at alvorlige sykdomsutbrudd oppdages raskere.

Som det første landet i verden vil nå Norge få et nasjonalt diagnoseregister som overvåker helsetilstanden for alle kjæledyr i sanntid. Det nye pilotprosjektet analyserer innsamlede diagnosedata fra landets dyreklinikker. Veterinærinstituttet får regelmessig anonyme diagnosedata fra DyreID for å kunne følge forekomsten av blodig diaré hos hund. Målet er å kunne oppdage sykdomsutbrudd hos dyr på et tidlig tidspunkt. Det vil ta noe tid å få resultater fra dette pilotprosjektet, blant annet fordi data først analyseres for sesongmessige variasjoner og dette vil kreve at diagnosedata er innsamlet over en lang tidsperiode. Vi håper etter hvert å gi bedre oversikt over forekomsten av meldepliktige sykdommer i dette samarbeidet.

Vi oppfordrer alle Pyramidion-klinikker som en rutine alltid å registrere chip-nummer på alle pasienter som kommer på konsultasjon i klinikken. Dette vil bidra til bedre oversikt over id-merkede dyr samt gjøre diagnosedata enda bedre. Smådyrpraktiserende veterinærers forening (SVF) og DyreID samarbeider i forhold til informasjon angående best mulig bruk av diagnoseregisteret. Mer informasjon om dette vil komme senere i høst. Bli med å lage felles, uavhengig dyrehelseoversikt til nytte for klinikk, myndigheter og dyrehelsen.

www.pyramidion.no