Leder

Gode tilbakemeldinger er
gull verdt

Steinar Tessem

Redaktør i Norsk veterinærtidsskrift

I en undersøkelse jeg gjorde for noen år siden spurte jeg en av deltagerne om når han trivdes best på jobben. Han svarte: «Det er når jeg jobber med ting der jeg får tilbakemelding. Det er de små ting som teller.»

Utsagnet har brent seg fast. Kanskje er ikke det så rart. Når hver og en av oss tenker etter, er det lett å huske tilbakemeldinger vi har fått, enten det har vært kommentarer fra lærere, kolleger, slekt eller venner.

Heldigvis er det slik at det gjerne er de gode og konstruktive kommentarene vi tar med oss videre. De gjør oss glade og stimulerer til videre innsats. Mye tyder på at riktig bruk av tilbakemeldinger kanskje er den viktigste kilden til å skape motivasjon hos oss alle og dermed bidra til å innfri de forventninger både vi selv og omgivelsene har.

Tilbakemeldingen som Torill Moseng gir i «Presidentens hjørne» denne gangen gjør meg oppriktig glad. Hun viser til medlemsundersøkelsen som er gjort tidligere i år, og skriver at vi får tilbakemeldinger fra medlemmer som sier at de ønsker å opprettholde Norsk veterinærtidsskrift i papirform da dette gir en spesiell leseglede for mange. Samtidig understreker presidenten at digitalisering er riktig og viktig for Veterinærtidsskriftet. Derfor er det godt at dette nå er i gang.

Nøkkelen til den videre utviklingen av tidsskriftet er medlemmene. De bidrar økonomisk til å sikre fortsatt utvikling og daglig drift. Like viktig er det at medlemmene har forventninger til tidsskriftet. En måte å innfri forventninger på er å bidra selv. Her er skrivearbeidet som mange av medlemmene bidrar med svært viktig. Denne betydelige dugnadsinnsatsen er helt avgjørende, og har vært det i 131 år. Medlemmene fortjener en stor takk!

På vegne av redaksjonskomiteen vil jeg takke for de gode tilbakemeldingene som har kommet i medlemsundersøkelsen og som presidenten har formulert.

De er gull verdt!